امیر سنجوری

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه با تشییع سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهر اصفهان برگزار شد.

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه با تشییع سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهر اصفهان برگزار شد.

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه با تشییع سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهر اصفهان برگزار شد.

دعاوی مرکب همراه با موضوع‌های هنری

علاوه بر پرونده‌های موضوعات هنری ساده و عادی در حوزه حقوق هنرمندان که تکلیف آنان در قانون روشن است، گاهی ممکن است با وضعیت‌های دیگری نیز مواجه باشیم که شامل دعاوی و جرائم مرکب بوده تا حدی نیازمند تعیین تکلیف یا تفسیر باشند. به‌عنوان‌مثال، اگر موضوعی از موضوعات مربوط به حقوق هنرمندان نیز به همراه اصل دعوا جریان داشته و به آن متصل شده باشد، باید نسبت به تفکیک این دعاوی و رابطه آنان با یکدیگر و تعیین دادگاه صالح به رسیدگی تعیین تکلیف شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - امیر سنجوری