امیر سنجوری

دانشگاه امام متقاضی می‌پذیرد

قیام امام‌حسین(ع) گرچه از یک‌سو مصیبتی دردناک بود، از جهت دیگر این قیام شورانگیز و شعورآفرین، برای همه انسان‌های آزاده به‌ویژه مسلمانان، نعمت و لطف بزرگی به‌شمار می‌آید؛ زیرا بهترین الگو در مسیر زندگی است.

جهان در سیلاب تغییرات اقلیمی

اواخــر مــاه مــیــلادی گذشته، طوفان‌‌های بسیار شـــدیـــد بــاعـــث جاری‌شدن سیل در نقاط مختلف در سرتاسر آمریکا شد.

برخی سپاهان از‌پا‌افتاده را دوست دارند

گلایه محمدرضا ساکت از تبعیض بین تیم‌های سرخابی و شهرستانی

در آستانه شروع لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌و‌دوم، نشست خبری مدیرعامل باشگاه سپاهان همراه با آیین تجلیل از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای در سالن کنفرانس ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

در باب اتهام سرقت هنری کارگردان برنده اسکار

در یادداشت‌های گذشته با تفصیل بیشتری درباره سرقت فیلم‌نامه نوشته‌ام. در عین حال بارها اشاره کرده‌ام که اصطلاح حقوقی «سرقت» درباره حقوق مؤلفان، یک اصطلاح علمی و صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنها یک بار آن هم در قانون مطبوعات سرقت ادبی به شکل تعریف در تبصره ماده 9 پرداخته شده است. بدین شرح که: سرقت ادبی عبارت است از نسبت‌دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت‌ترجمه.

تفاوت آثار هنری مرکب با آثار هنری مشترک در قوانین

گاهی در آثار هنری با مسئله خلق مشترک و خلق مرکب مواجه هستیم. آنچه در تعاریف هنری و حقوقی ممکن است به صورت اشتباه ارائه یا دریافت شود، همین افتراق یا شباهت این دو است. علاوه بر مباحث حقوقی و قانونی مربوط به هر دوی این مفاهیم و عبارات، در مباحث تکنیکی هنری نیز مجال‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه‌ها وجود دارند که مجامع هنری و منتقدان و مدرسان و مؤلفان هر حوزه به تفصیل به آن پرداخته‌اند. اما در مباحث حقوقی باید با نیم‌نگاهی به ابعاد تکنیکی و تخصصی در هنر به وجوه تشابه و تفاوت آثار هنری مشترک و مرکب پرداخت.

باب داوری در قراردادهای هنری

در قانون مدنی، شرط داوری به عنوان یکی از شروط و بندهای قابل درج در قراردادهای مدنی، به رسمیت شناخته شده است. نهاد داوری می‌تواند طرفین را از مراجعه به دادگاه معاف کند. در صورتی که قرارداد هنری کامل و به‌درستی تنظیم شده باشد و اختیارات واگذارشده به داور از ناحیه طرفین نیز کافی بوده باشد، رأی داور درست همانند رأی دادگاه لازم الاجراست و اگر هر کدام از طرفین نسبت به آن تمرد کنند، با ضمانت‌های اجرایی ناشی از قرارداد، یا حتی بیشتر ضمانت‌های اجرایی قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - امیر سنجوری