حمیدرضا نیکومرام

بهره برداری از تجهیزات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

رونمایی بیش از ۵۰ دستگاه خودروی آتش نشانی سبک و سنگین و افتتاح به روزترین مرکز فرماندهی و اتاق فرمان کشور با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۸۰ میلیارد ریال در برنامه  «هر هفته یک افتتاح» به منصه ظهور نشست.

مکان قدیمی برگزاری نمایشگاه‌های اصفهان، مرکز واکسیناسیون کرونا شد

مکان قبلی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در پل شهرستان به مرکز واکسیناسیون تجمعی و خودرویی شهروندان تبدیل شده است. شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، محل سابق برگزاری نمایشگاه‌ها را در اختیار ستاد پیشگیری از بیماری کرونا قرار داد تا مردم بدون دغدغه برای تزریق واکسن اقدام کنند. این محل به عنوان مرکز واکسیناسیون شهروندان اصفهان به صورت خودرویی و تجمعی تجهیز شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حمیدرضا نیکومرام