روناک سری

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه با تشییع سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهر اصفهان برگزار شد.

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه با تشییع سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهر اصفهان برگزار شد.

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

کاروان عزاداری پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه با تشییع سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهر اصفهان برگزار شد.

نگاهی به سرگذشت هیجان‌انگیز و غم انگیز هریت تابمن، قهرمان فیلم هریت
درباره سریال و داستان دندان شیرین

تئوری توطئه باستانی

نشستن پای صحبت آدم‌هایی که فکر می‌کنند زمین مسطح است

گالیله به کشیش قاضی التماس می‌کرد که او را ببخشند، او باید نظر کشیش را درباره زمین تخت، قبول می‌کرد تا کشیش او را ببخشد. نظریه زمین گرد که ابتدا آن را کوپرنیک مطرح کرد، به‌شدت جنجالی بود و چون حرف‌زدن روی حرف خدا محسوب می‌شد، دانشمندان حکم ارتداد می‌گرفتند و در آتش سوزانده می‌شدند. به این شکل گالیله مجبور شد حرف خود را پس بگیرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روناک سری