زهرا علوی

انتخابات انجمن بلدی

در این روزها که موضوع انتخابات در ینگه دنیا بحث داغ رسانه‌ها شده و خروجی تمام خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص داده است از روزنامه و تلویزیون گرفته تا توییتر و اینستا و هر صفحه نمایش اطلاعاتی که در این عصر ارتباطات، بی‌وقفه مخاطب را دوره کرده‌اند، آگهی کوتاهی در روزنامه اخگر که با عبارت «انتخاب نمایندگان» آغاز می‌شد، ناگهان توجهم را به خود جلب کرد:

انتخابات انجمن بلدی

در این روزها که موضوع انتخابات در ینگه دنیا بحث داغ رسانه‌ها شده و خروجی تمام خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص داده است از روزنامه و تلویزیون گرفته تا توییتر و اینستا و هر صفحه نمایش اطلاعاتی که در این عصر ارتباطات، بی‌وقفه مخاطب را دوره کرده‌اند، آگهی کوتاهی در روزنامه اخگر که با عبارت «انتخاب نمایندگان» آغاز می‌شد، ناگهان توجهم را به خود جلب کرد:
همشهری حساسم
برای انتخاب نمایندگان انجمن بلدی باید قدری فکر کنی و کسانی را انتخاب نمایی که مصالح و منافع رنجبران و توده طبقه سیم (سوم) را بر منافع اعیان و توانگران ترجیح بدهند و در عین حال عاشق اصلاحات بلدی می‌باشند. هشیار باش و این فرصت مهم را از دست مده و الا پشیمان خواهی شد.» (اخگر، ش 366، 27 خرداد 1309 شمسی)

حفظ الصحه زنان

خانم صفوی سه مقاله جنجالی، هر سه با عنوان «مگر زن هم روزنامه می‌خواند» را در اخگر به چاپ رسانید. او از انتقاد به فضای فرهنگی اصفهان و نبود امکانات سوادآموزی برای زنان شروع کرد و با نتایجی که آموزش زنان، در جهت توانمندسازی ایشان، همچنین پیشرفت اوضاع جامعه و بهبود حال و روز مردان به همراه خواهد داشت، اهداف نوشتارش را مشخص کرد. سپس به میان جامعه واقعی آن زمان آمد و پیامدهای بی‌سوادی را که برای مخاطبش نمود عینی و ملموس داشت، بی‎‌پرده بیان کرد:« اگرچه اخلاق و رفتار مردم به نظرم عجیب آمده است، خصوصا شنیدن جمله مگر زن هم روزنامه می‌خواند، لیکن از موهوم‌پرستی و عقاید مهمله مردم هم چندان بی‌اطلاع نیستم. قضیه معجزه آردچی و مراد دادن علی‌قاپو، بخت‌گشایی منار ته برنجی و خوردن آب کثیف کاغذ گرخانه ...»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - زهرا علوی