شیوا انصاری پور

آمادگی ورود به ماه پذیرایی خداوند را دارید؟

چیدمانی برای رمضان من

آمادگی ورود به ماه پذیرایی خداوند را دارید؟

یکی از آدابی که در ادیان مختلف الهی و در اقوام مختلف پسندیده و پذیرش شده است، انواع روش‌های روزه و امساک است. فراتر از دلایل اعتقادی، فلسفه انجام این کار همیشه مورد بحث و گفتگوی کارشناسان و صاحب‌نظران بوده است. همزمان با ماه مبارک رمضان بهتر است نیم نگاهی به این ماه و دلایل یا نتایج این تفاوت در نحوه تفکر و رفتار بیندازیم. عاداتی مانند پرهیز از ناخواسته‌ها و عوامل مخرب فکری، بازنگری در رفتارهای گذشته و خودشناسی، تقویت ارزش‌های انسانی، مهربانی با خود و زندگی، خلوص و دستیابی به زندگی هدفمند و عادلانه می‌تواند بهترین دستاوردهای ما در جهت یک زندگی سالم، خوشایند و دلپذیر باشد.

دستی به سر و گوش داشته‌هایتان بکشید

چیدمان نوروزی

این روزها حال و هوای زندگی با سایه سنگین ویروس منحوس کووید 19 درهم آمیخته شده و گاهی نگرانی از حال دوستان و عزیزان بیشتر از پرداختن به عید و نوروز ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند. با این حال اگر کمی با طراوت فکر کنیم و ذهنمان را با طبیعت تطبیق دهیم، می‌توان کمی از این نگرانی‌ها و اندیشه‌های منفی را با لذت‌های نوروزی حتی در جمع‌های با تعداد کم جایگزین کرد و زندگی را زیباتر به جلو برد.

اشتراک در RSS - شیوا انصاری پور