مترجم افسانه صادقی

طراحی شهرها را به کودکان بسپارید!

در عصر تغییرات اقلیمی، گرانی مسکن و نابرابری فزاینده در تقسیم ثروت، سکونت‌‌پذیری و کاربردی بودن شهرهای ما از همیشه مهم‌‌تر شده است. بااین‌‌حال، صداهای مهمی هستند که همچنان از بحث‌‌های مربوط به برنامه‌‌ریزی شهری کنار گذاشته می‌‌شوند؛ صدای کسانی که روزی همین شهرها را به ارث خواهند برد. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و برنامۀ شهر دوستدار کودک یونیسف، کودکان در هر سن و با هر سطحی از توانمندی‌‌ها این حق را دارند که از فضاهای شهری استفاده کنند و این فضاها را مطابق نیازهای خود خلق کنند یا تغییر و توسعه دهند.

آیا کرونا برای همیشه با ما خواهد بود؟

حالا که اعلام شده کودکان 5 تا 11 سال هم واجد شرایط لازم برای واکسیناسیون کووید-19 هستند و تعداد افرادی که به‌‌طور کامل واکسینه شده‌‌اند نیز در حال افزایش است، شاید بسیاری در این فکر باشند که پردۀ آخر این بیماری چه خواهد بود؟ اوایل همه‌‌گیری کرونا، این انتظار که سارس-کوو-2 (ویروسی که باعث بیماری کووید-19 می‌‌شود) خودبه‌‌خود از بین برود، چندان نامعقول نبود. پیش‌ازاین هم برخی ویروس‌‌هایی که باعث همه‌‌گیری شده بودند، به‌‌سادگی ناپدید شدند.

چرا دوز واکسن کرونا در گروه‌‌های سنی مختلف متفاوت است؟

انسان‌‌ها تقریباً ناتوان و بی‌‌دفاع به دنیا می‌‌آیند و فرآیندهای تکاملی گسترده‌‌ای انتظارشان را می‌‌کشد. درست همان‌‌طور که باید مهارت‌‌هایی از قبیل چگونگی راه رفتن را یاد بگیرید، سیستم ایمنی‌‌تان هم باید یاد بگیرد از شما در برابر بیماری‌‌ها دفاع کند. به‌‌مرورزمان، دستگاه ایمنی شما طی مراحل مختلفی تکامل پیدا می‌‌کند، همان‌‌طور که از خزیدن به‌سوی ایستادن، راه رفتن و سپس نیز دویدن پیش می‌‌روید.

آیا کسانی که دو دوز واکسن را زده‌‌اند هم باید نگران سویۀ اُمیکرون باشند؟

ظهور سویۀ اُمیکرون گمانه‌‌زنی‌‌ها و نگرانی‌‌های بسیاری را در این خصوص برانگیخته که شاید این سویۀ جدید، نسبت به سویه‌‌های موجود ازجمله دلتا، در برابر واکسن‌‌های کووید-19 مقاوم‌‌تر باشد؛ اما این چه معنایی برای افراد معمولی که دو دوز واکسن را زده‌‌اند، دارد؟ کارکرد تمام واکسن‌‌هایی که در حال حاضر در بریتانیا وجود دارند بدین ترتیب است که سیستم ایمنی را در برابر پروتئین اسپایک (spike protein) موجود در ویروس کرونا آموزش می‌‌دهند. این پروتئین کلیدی است که ویروس از آن استفاده می‌‌کند تا با متصل شدن به گیرندۀ ACE2 سلول‌‌ها، آن‌‌ها را آلوده کند.

طراحی شهرها را به کودکان بسپارید!

در عصر تغییرات اقلیمی، گرانی مسکن و نابرابری فزاینده در تقسیم ثروت، سکونت‌‌پذیری و کاربردی بودن شهرهای ما از همیشه مهم‌‌تر شده است. بااین‌‌حال، صداهای مهمی هستند که همچنان از بحث‌‌های مربوط به برنامه‌‌ریزی شهری کنار گذاشته می‌‌شوند؛ صدای کسانی که روزی همین شهرها را به ارث خواهند برد. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و برنامۀ شهر دوستدار کودک یونیسف، کودکان در هر سن و با هر سطحی از توانمندی‌‌ها این حق را دارند که از فضاهای شهری استفاده کنند و این فضاها را مطابق نیازهای خود خلق کنند یا تغییر و توسعه دهند.

آیا کرونا برای همیشه با ما خواهد بود؟

حالا که اعلام شده کودکان 5 تا 11 سال هم واجد شرایط لازم برای واکسیناسیون کووید-19 هستند و تعداد افرادی که به‌‌طور کامل واکسینه شده‌‌اند نیز در حال افزایش است، شاید بسیاری در این فکر باشند که پردۀ آخر این بیماری چه خواهد بود؟ اوایل همه‌‌گیری کرونا، این انتظار که سارس-کوو-2 (ویروسی که باعث بیماری کووید-19 می‌‌شود) خودبه‌‌خود از بین برود، چندان نامعقول نبود. پیش‌ازاین هم برخی ویروس‌‌هایی که باعث همه‌‌گیری شده بودند، به‌‌سادگی ناپدید شدند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مترجم افسانه صادقی