همکاری و کارورزی

فایل‌ها باید کوچکتر از 10 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.