آئین بهره‌برداری و اضافه شدن ٤٥ دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسرانی