مرگ‌ریزان پاییزی

مروری بر آمار رسمی قربانیان روزانه کرونا در پاییز سیاه اصفهان
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹

این‌ها اعدادی معمولی و حاصل دو دوتا چهارتای ساده نیستند، این‌ عددها جان آدم‌هایی  است که این روزها مثل برگ پاییزی دارند روی زمین می ریزند و از بین ما می‌روند. این‌ها اعداد مرگ هستند، مرگ عزیزانی که کرونا ناباورانه دارد یکی یکی جدایشان می‌کند و با خود می‌برد! اصفهان در ماه‌های مهر و آبان، یک هزار و دویست و سی و سه نفر از همشهریانش را با کرونا از دست داد!