سامان‌دهی محله‌های منطقه 7

علی اصغر شاطوری، مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان، اقدامات انجام‌شده در این منطقه را شرح داد

منطقه7 شهرداری اصفهان اقدامات عمرانی قابل توجهی انجام داده است که مدیر منطقه به آنها اشاره کرد. مدیر منطقه7 شهردای اصفهان با اشاره به اینکه سامان‌دهی کوی بوستان یکی از پروژه‌های این منطقه است که حجم خاک‌برداری آن 900مترمکعب و هزار مترمربع حجم خاک‌ریزی بوده است، گفت: در این پروژه چهارهزار و 25مترمربع آسفالت‌ریزی شده است، هزار مترمربع سطح پیاده‌روی و 1100 متر طول جدول و 350 متر کانیو دارد.

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

علی‌اصغر شاطوری افزود: پیاده‌روسازی خیابان پوریای ولی 1800 متر (حدفاصل سه‌راه اشراق  تا ضابط‌زاده) و 1500 متر (حدفاصل مولوی تا شاهد) از دیگر پروژه‌های منطقه7 است که هزار مترمربع آن خاک‌برداری شده و دارای هزار و 500 متر مربع جدول کانیو (حدفاصل مولوی تا شاهد) است. او با اشاره به اینکه میدان حج در این منطقه احداث شده است، اضافه کرد: این با شش هزارمتر مربع مساحت دارای چهار آبنما، سه‌هزارمتر مربع فضای سبز و حدود دوهزارمترمربع بتن استامپی است که با مبلغ قرار داد 1.200.000.000 ریال احداث شده است.

سفت‌کاری بازارچه فدک

مدیر منطقه 7 شهردای اصفهان با اشاره به پروژه سفت‌کاری بازارچه مجموعه گردشگری فدک، خاطرنشان کرد: متراژ زمین این پروژه 1500 مترمربع، 800 متر زیربنا و یک طبقه است. در این پروژه 670 تن تناژ بتن و 50 تن میلگرد به کار رفته و مبلغ پیمان اولیه آن 16.800.000.000 ریال بوده است.
مدیر منطقه7 شهرداری اصفهان تصریح کرد: سامان‌دهی مجموعه گردشگری باغ فدک (زیرسازی و تثبیت بستر کف دریاچه و آب‌بندی آن و احداث سکوی نشیمن در دریاچه باغ فدک) یکی دیگر از پروژه‌های این منطقه است که با هزینه‌ای بالغ بر 10.800.000.000 ریال در دستور کار قرار گرفت. سطح فاز اول توسعه دریاچه 1200 متر مربع، 2400 متر مکعب خاک تثبیتی، 260 تن استاپر، سکوسازی با سنگ مالون در چهار لاین به طول 1800 متر مربع و موتورخانه و پمپ‌های مکش از جزئیات این پروژه است.

احداث گذر شمالی مادی چشمه خونین

شاطوری با بیان اینکه احداث گذر شمالی مادی چشمه خونین از دیگر پروژه‌های منطقه بوده است، ابراز کرد: این پروژه با مبلغ 22.731.000.000 ریال پیمان اولیه کار آغاز شده است. زمین این پروژه 450 متر طول، 7 متر عرض و 2 متر عرض پیاده‌رو در ضلع جنوبی دارد که خاک‌برداری آن 1500 مترمکعب و خاک‌ریزی آن 1300 متر مربع بوده است. همچنین این پروژه سه‌هزار و 200 متر مربع آسفالت، هزار متر جدول کاری و 450 متر کانیو داشته است. او خاطرنشان کرد: احداث خیابان شهید عبدالرسول زرین (ادامه خیابان ضابط‌زاده) از دیگر اقدامات منطقه 7 شهردای اصفهان است که مبلغ پیمان آن 23.479.000.000 ریال و طول آن 584 متر است. آسفالت این پروژه 6400 مترمربع، خاک‌برداری آن 500 متر مکعب و خاک‌ریزی آن 300 متر مربع است؛ همچنین در این پروژه 2300 متر جدول‌کاری و 1200 متر کانیو به کار رفته است.

سامان‌دهی مجموعه گذر بهاران

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان اظهار کرد: سامان‌دهی مجموعه گذر بهاران نیز دیگر اقدام این منطقه با مبلغ پیمان 59.787.000.000 ریال است. این پروژه 1800 متر آسفالت، 8500 متر مکعب خاک‌برداری، 7400 متر مکعب خاک‌برداری، 4200 متر جدول و 2400 متر کانیو دارد. شاطوری با اشاره به سامان‌دهی جداول خیابان کاوه بیان کرد: مبلغ پیمان چهارماهه این پروژه 3.600.000.000 ریال بوده است و طول این جداول 950 و 1600 متر است. خیابان گل نرگس نیز با مبلغ 2.500.000.000 ریال در دستورکار این منطقه قرار گرفت و مدت زمان پیمان آن سه ماه بود، این پروژه دارای 150مترمکعب خاک‌ریزی، 700 متر مربع آسفالت، 200 متر جدول، 100 متر کانیو و 250 متر مربع موزاییک فرش است. او با بیان اینکه تأسیسات مجتمع تجاری اشراق با هزینه‌ای بالغ بر 2.500.000.000 ریال تکمیل شد، ادامه داد: مبلغ پیمان احداث گذر جنب مدرسه امام علی کوی بهشت 3.600.000.000 ریال بوده که حدود 120 متر مکعب خاک‌برداری، 500 متر مکعب خاک‌ریزی، 800 متر مربع آسفالت و 300 متر مکعب مالون کاری در این پروژه انجام شده است. همچنین محوطه‌سازی پارک اندیشه با مبلغی بالغ بر 3.000.000.000 ریال انجام شد که 350 متر مکعب خاک‌برداری، 150 متر مکعب خاک‌ریزی، 600 متر جدول کاری و هزار و 200 متر موزاییک‌کاری انجام شده است. شاطوری، احداث خیابان بهشتی را از دیگر پروژه‌های این منطقه دانست و گفت: این پروژه با مبلغی حدود 29.422.000.000 ریال به طول آن 1150 و عرض 10 مترمربع انجام شده است؛ در این پروژه 4600 متر مکعب خاک‌برداری، 11500 متر مکعب خاک‌ریزی، 3 هزارمتر طول جدول و کانیو گذاری، هشت هزار متر مربع سطح آسفالت باند شمالی، 450 متر مکعب بتن و سه دور برگردان را در خود جای داده است.
او با اشاره به تعریض کندرو بزرگراه شهید چمران اضافه کرد: برای این پروژه 28.589.000.000 ریال هزینه شده که طول دو طرف آن سه‌هزار و 862 متر است. همچنین طول جدول‌گذاری آن سه‌هزار و 50 متر، 7700 مترمربع سطح آسفالت و سه‌هزار و 500 متر مکعب حجم خاک‌برداری آن است. همچنین 7.464.00.000 ریال نیز مبلغ پیمان پیاده‌روسازی ضلع شمالی خیابان ابوریحان بیرونی است که به طول 900 متر و عرض متوسط 3.5 متر انجام شده است؛ سه‌هزار متر سطح موزاییک فرش، 750 متر مکعب حجم خاک‌برداری، 460 متر مکعب بتن ریزی و 120 موانع در این پروژه وجود دارد.

تعریض باند غربی خیابان بعثت

مدیر منطقه 7 شهردای اصفهان گفت: تعریض باند غربی خیابان بعثت نیز با مبلغی حدود 38.206.000.000 ریال در دستورکار قرار گرفته است، طول لوله‌گذاری آن هزار و 800 متر، 91.4مترمکعب جدول‌گذاری و کانیو، 889 مترمکعب بتن‌ریزی، 11 هزار و 260کیلوگرم فولاد میلگردها، 103هزار و 920سانتی‌متر مربع سطح آسفالت و 963مترمربع سطح پلاستر فوم این پروژه است. احداث پاتوق نشیمن در بلوار پرستار نیز از دیگر پروژه‌های منطقه 7 است که مبلغ پیمان آن حدود 2.000.000.000 ریال است. این پروژه 17مترمکعب تخریب بتن و برچیدن، 48مترمکعب خاکبرداری، 52مترمکعب بلوکاژ و 30 متر مکعب بتن‌ریزی را دربردارد.
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان با اشاره به سامان‌دهی فاز دو خیابان پرستار افزود: مبلغ پیمان این پروژه 4.700.000.000 ریال است که این اقدام نیز 160 مترمکعب تخریب و برچیدن دیواره‌های مخروب، 220 مترمکعب خاک‌برداری، 100مترمکعب سنگ لاشه و 300 متر مکعب سنگ مالون دیواره‌ها را در خود جای داده است. فاز دو سامان‌دهی مادی محور گذر شهید اکبری نیز از دیگر پروژه‌هاست که مبلغ پیمان آن حدود 3.600.000.000 ریال است باید برای این پروژه کارهایی مانند تخریب 210 متر مکعب بتن، 180 متر مکعب خاک‌برداری، تهیه و اجرای 100 متر مکعب سنگ لاشه و 300 متر مکعب سنگ مالون، 440 متر مربع نماسازی با سنگ مالون و 440 متر مربع بندکشی انجام شود. شاطوری بیان کرد: پروژه نازک‌کاری و دکوراسیون داخلی سالن شهرسازی نیز با مبلغ 20.250.000.000 ریال در حال انجام است که ابعاد سالن اصلی جدید 5(8*8)27، ابعاد سالن لابی ورودی 7(3*32)11 و ابعاد سالن قسمت دوم 30(8*4) 3 است؛ همچنین این پروژه دارای هزار و 480متر مربع کناف سقف و دیوارها، 35متر مربع آیینه‌کاری و آیینه‌بری، 40متر مربع کاشی‌کاری، 410مترمربع زیرسازی چوبی و 330متر مربع کارهای دکوراتیو چوبی است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.