احداث رینگ چهارم امری مهم برای شورای ششم

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: تأمین اعتبارات باعث افزایش سرعت اجرای پروژه‌های رینگ‌چهارم می‌شود

پنجشنبه یکم مهر، اعـضـــای شـــورای شــهـــر به همراه مدیران شهری، از پروژه رینگ چهارم شهرداری اصفهان و نمایشگاه بین‌المللی بازدید کردند. برنامه ساعت 8 صبح با حرکت اعضا از شهرداری مرکزی آغاز شد. بازدید از میدان شهدای ورزشکار خیابان بعثت و خیابان آزادگان و سپس حرکت به سمت تقاطع غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی، بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اصفهان و گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بــیـــن‌المـلـلــی اســتــان اصـفهــان از برنامه‌های این روز بود.

شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه این برنامه گفت: اعضای شورای شهر پنجشنبه کاری خود را به بازدید از پروژه‌های درحال اجرای رینگ چهارم اختصاص دادند. در این برنامه از روند احداث خیابان آزادگان، تقاطع بعثت، پل سردار شهید سلیمانی و نمایشگاه بین‌المللی اصفهان بازدید شد. محمد نورصالحی تصریح کرد: بخش‌های پروژه رینگ چهارم اصفهان به خوبی پیش رفته و اقدامات خوبی برای سامان‌دهی ترافیک برون‌شهری اصفهان در شمال شرق نیز انجام شده که باعث شده بار ترافیکی مناطق ۱۴، ۱۵ و ۱۰ کاهش یابد. همچنین احداث اتوبان شهید اردستانی تا ادامه خیابان جی در حال اجراست که امیدوارم هرچه زودتر به اتمام برسد.
او با تأکید بر اینکه کل رینگ چهارم از سمت شمال شرق اصفهان در اولویت احداث قرار دارد و باید در زمان‌بندی مشخص به بهره‌برداری برسد، بیان کرد: به‌تازگی شورای ششم لایحه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای تأمین اعتبار آن تصویب کرده است که شهرداری می‌تواند با سرعت بیشتر کار خود را ادامه دهد؛ البته ۵۰ میلیارد تومان آن پرداخته شده است. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه طول رینگ چهارم ۸۰ کیلومتر و حدود ۵۰درصد آن خارج از شهر اصفهان است، خـاطـرنـشـان کرد: در گذشته تدابیری اندیشیده شده که شهرداری بتواند با دیگر شهرها مشارکت کند؛ چراکه انجام این اقدام قطعا تأثیر بسزایی در ترافیک شهر دارد؛ اما در هر حال ما باید بخش به بخش پیش رویم.

پروژه تراموای اصفهان در شورای ششم دنبال می‌شود

رئیس کمـیـسـیـــون حـمـل‌ونـقـــل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان هم گفت: از مباحث موردنظر شورای شهر در حوزه ترافیک، پروژه ترامواست که می‌تواند کمکی برای ناوگان حمل‌ونقل کلان‌شهر اصفهان در کنار مترو، اتوبوس و تاکسی باشد. محمدرضا فلاح اظهار کرد: رویکرد شورای شهر اصفهان اتمام پروژه‌های عمرانی است و در حوزه ترافیک سعی داریم عبور و مرور و تردد را برای شهروندان آسان کنیم که در این راستا باید توجه ویژه‌ای به پروژه رینگ چهارم ترافیکی داشته باشیم. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نیاز است خیابان‌ها و معابر مرکز شهر که در طرح تفصیلی نیز عنوان شده احداث شود، خاطرنشان کرد: بعضی معابر در محله‌های مرکز شهر مسدود است که باید به آن‌ها رسیدگی و عبور و مرور برای شهروندان داخل مناطق آسان شود. او با اشاره به لزوم داشتن رویکرد فرهنگی نسبت به پروژه‌های عمرانی شهر، تصریح کرد: توجه به فرهنگ در اجرای پروژه‌های ترافیکی اهمیت زیادی دارد تا فرهنگ ترافیک، عبور و مرور و تردد در شهر برای شهروندان تبیین شود.

تسهیل در روند احداث رینگ چهارم، امری مهم برای شورای ششم

در ادامه نیز سخـن‌گـوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر دوره ششم در ابتدا بیان کرد که سعی دارد کیفیت زندگی مردم را افزایش دهد که ابزار این اتفاق حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی از جمله پروژه‌های ترافیکی و حمل‌ونقل است. علی صالحی با بیان اینکه رینگ چهارم یکی دیگر از پروژه‌هایی است که شورای ششم به آن نگاه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: ما امیدواریم که با تکمیل حلقه حفاظتی بار ترافیکی را در مرکز شهر کاهش دهیم و از توسعه نامتوازن شهر جلوگیری کنیم. او اضــافــه کــرد: ترددهای بین‌شهری سبب آلودگی هوا شده که این حلقه حفاظتی می‌تواند از آلودگی شهر جلوگیری کند.  
سخن‌گوی شورای اســلامــی شـهـــر اصفهان تصریح کرد: تسهیل در روند احداث رینگ چهارم برای شورای ششم امری مهم بود که در همین راستا شورا با لایحه وام ۲۵۰ میلیارد تومانی بانک ملی برای شهرداری موافقت کرد که اکنون بخشی از آن نیز تزریق شده است. صالحی گفت: امیدوارم در طول این چهارسال با تأکیدهای کمیسیون اقتـصـادی بـتـوانـیـم از راه‌هــای مـتـفـاوت و مشارکت‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا وضعیت احداث پروژه‌ها بهتر شود.

 زیرگذر میدان ورزشکار، پروژه مشترک بین شهرداری اصفهان و دولت‌آباد

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان در این بازدید گفت: مـیـدان ورزشکار در دست احداث اسـت که زیرگذر آن یک پروژه مشتـرک بین شـــهـرداری اصـفـهـــان و شهـرداری دولت‌آباد است و با توجه به اینکه همه این پروژه در محدوده شهر اصفهان نیست ما مجبور به مشارکت با دیگر شهرداری‌ها هستیم. ایرج مظفر اظهار کرد: بخشی از این پروژه از ورزشگاه نقش‌جهان عبور کرده و از اراضی دولت‌آباد به منطقه۱۴ و سپس به پل‌های سردار شهید سلیمانی متصل می‌شود. البته با توجه به ترافیکی که وجود داشت طرحی پیشنهاد شد که بلوار فرزانگان نیز به رینگ کمک کند و بار ترافیکی را کاهش دهد. او افزود: این زیرگذر ۷۵۰ متر طول دارد که از فرزانگان به جاده دولت‌آباد متصل می‌شود و دارای چهار پل است؛ اما تأسیسات این پروژه چالش‌های زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا این مکان نیازمند فاضلاب، مخابرات و برق است و همین موضوع‌ها این پروژه را به چالش کشیده است. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ممکن است این پروژه تا آخر سال تکمیل شود، خاطرنشان کرد: هزینه پیش‌بینی‌شده برای افتتاح این مکان ۴۴ میلیارد تومان است؛ اما با وجود تأسیسات این رقم تا ۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ۲۵درصد آن در اختیار شهرداری دولت‌آباد و ۷۵درصد آن در اختیار شهرداری اصفهان است.

برگزاری نمایشگاه‌ها عامل رونق و توسعه شهر

اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان پس از بازدید از پروژه سردار شهید سلیمانی، خیابان آزادگان و میدان شهدای ورزشکار به نــمـایـشـگــاه بین‌المللی اصفهان آمدند.
در این بازدید مدیرعامل شرکـــت نمایشگاه‌های بــیــن‌المـلـلـی اســتــان اصفهان گفت: امیدوارم در دوره جدید شورای شهر شاهد عملکرد خوبی از سوی مدیران شهری باشیم. علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه نمایشگاه در دنیا به‌عنوان پیشانی توســعــه شــنـاخـته می‌شود، اظهار کرد: اگر در هر شهر نمایشگاه‌های بیشتری برگزار شود صادرات و تولید آن شهر نیز افزایش پیدا می‌کند. او با اشاره به اهداف انجمن نمایشگاه‌ها تصریح کرد: شهرهایی که خصوصیات مشترک دارند، اگر بتوانند رویدادهای فرهنگی و تجاری خوبی برگزار کنند باعث تمایز یک شهر از دیگر شهرها می‌شوند و درآمد شهر نیز افزایش پیدا می‌کند. مــدیـــرعـــامـــل شرکــــت نمایشگاه‌های بین‌المللی اســتــان اصفهان گفت: زمانی که نمایشگاه بین‌المللی در پل شهرستان واقع شده بود از لحاظ کیفیت و متراژ از تمام کلان‌شهرها عقب‌مانده‌تر بود و پارکینگ و سرویس بهداشتی مناسبی در نمایشگاه قبلی وجود نداشت. یارمحمدیان با اشاره به اینکه پروژه جدید نمایشگاه‌ها ۴۷ هکتار مساحت دارد، اظهار کرد: ۱۵۰ هکتار زمین‌های اطراف آن نیز برای کاربری نمایشگاه در نظر گرفته شده است. ۲۰ هکتار از این زمین شامل سالن امیرکبیر، فضای سبز، فضای مکانیکال و الکتریکال است و ۳.۵ هکتار فضای سبز موجود در این مکان با پساب آبیاری می‌شود. مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با بیان اینکه محوطه باز نمایشگاه ۳۵ هزار مترمربع است، خاطرنشان کرد: آبان ۱۳۹۶ با تحویل این پروژه از ۲۲۰ قرارداد و پیمانکار استفاده کردیم و تمام این اقدامات زمانی رخ داد که کشور در شرایط سخت کرونایی و تحریم اقتصادی بود.
یارمحمدیان با اشاره به ایـنـکـه پروژه نمایشگاه بین‌المللی با سالن اجلاس برابری می‌کند، تأکید کرد: مناقــصـه‌هــایــــی بـــرای این پـــروژه پیش‌بینی شد و توانستیم تنها در یک بخش ۴۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم و امیدواریم تا پایان این پروژه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه داشته باشیم. او با بیان اینکه برای اجرای این پروژه، سرعت، کیفیت و کاهش هزینه مدنظر ما بود، گفت: استفاده از فناوری‌های روز و معماری ایرانی‌اسلامی هم‌زمان در این نمایشگاه به کار گرفته شده است. همچنین در زمان ساخت این پروژه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر متر زمین هزینه شد و اکنون این نمایشگاه یکی از زیباترین نمایشگاه‌های کشور است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان تصریح کرد: ۴۷ هکتار زمین را دیوارکشی کردیم و ۱۵۰ هکتار نیز تغییر کاربری داده شد؛ اما کل مساحت سرپوشیده ۱۶ هزار متر و در سالن اصلی نمایشگاه است. همچنین در حال حاضر حدود ۸ هزار متر فضای مفید نمایشگاهی داریم که این عدد دو برابر نمایشگاه واقع در پل شهرستان است.
یارمحمدیان ادامه داد: در این نمایشگاه با توجه به شرایط کرونایی توانستیم عملکرد خوبی به نمایش بگذاریم، به طوری که تاکنون ۱۳ نمایشگاه در این محل برگزار شده و هفتم مهر نیز یک نمایشگاه دیگر در این مکان برگزار خواهد شد. او با اشاره به اینکه استقبال از این نمایشگاه خوب بوده است، خاطرنشان کرد: برای برگزاری هر نمایشگاه بازدیدکنندگان به قدری هستند که ظرفیت پارکینگ‌ها در این مکان تکمیل می‌شود.
یارمحمدیان با بیان اینکه اگر شرایط کرونایی بهبود پیدا کند استقبال از این نمایشگاه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: ۵۵درصد این مکان در اختیار شهرداری اصفهان است؛ اما سند ملکی این مکان با مشکلاتی مواجه است، به طوری که حدود یک سال است که سند به نمایشگاه تحویل داده نشده که باید هر چه سریع‌تر، سند آن صادر شود. او در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت نمایشگاه پل شهرستان افزود: نمایشگاه پل شهرستان قدمت زیادی دارد؛ اما اکنون کمی فرسوده شده و قرار است به زودی اقداماتی نظیر فضای سبز در این مکان انجام شود.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.