ریزش شاغلان در بخش خدمات اصفهان

آخرین آمار اشتغال در استان و شهرستان‌ها به روایت متولیان آماری استان

نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اصحاب رسانه در محل این سازمان برگزار شد. براساس اظهارنظرهای متولیان استانی در این نشست، براساس آخرین آمار در سال 1400 بیشترین ریزش شاغلان در بخش خدمات برآورد شده است؛ به گونه‌ای که سهم بخش خدمات از اشتغال به 7/44 درصد رسیده است. این درحالی است که در سال 98 سهم بخش خدمات در اشتغال استان 47درصد بوده است. براساس آخرین سرشماری‌های سازمان نیز در سال 98 شهرستان لنجان، اصفهان و خمینی‌شهر بالاترین و برخوار، تیران و کرون و چادگان پایین‌ترین نرخ بیکاری را در استان داشته‌اند.

چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

در این نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: براساس شعار حکمرانی خوب باید دسترسی مناسبی به داده داشته باشیم. دسترسی به داده‌ها نیز مستلزم این است که داده‌ها به خوبی تولید و ذخیره شود و داده‌های ذخیره‌شده به صورت شفاف در دسترس همگان باشد.
نعمت‌الله اکبری بیان کرد: زمانی که داده‌های لازم جمع‌آوری شود برنامه‌ریزی‌ها نیز درست و منطقی می‌شود و برنامه‌ریزی درست بودجه‌ریزی را منطقی می‌کند.اکبری اذعان کرد: فرهنگ آماری مردم باید افزایش پیدا کند و باید در زمینه جمع‌آوری میکروداده‌ها در استان تمرکز کنیم. البته میکروداده در کشور هم تولید نمی‌شود؛ چون در شهرستان‌های اصفهان در زمینه جمع‌آوری میکروداده با مشکل مواجه هستیم.او گفت: 27 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری استان است و 17 هزار میلیارد تومان نیز مالیات دریافت می‌شود. سال گذشته 97 درصد مالیات‌ستانی انجام شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان عنوان کرد: بودجه جاری هرماه تخصیص پیدا می‌کند؛ ولی مهم‌ترین مشکل بودجه‌ای استان بودجه اعتبارات عمرانی است. سرانه استان اصفهان در اعتبارات عمرانی پایین‌تر از سایر استان‌هاست و در این زمینه در جایگاه دهمین استان قرار گرفته‌ایم. اکبری اذعان کرد: در زمینه شاخص‌های توازن این امکان وجود دارد که دستگاه‌های استان آمار به صورت اشتباه اعلام کنند. اگر شهرستان در زمینه یک شاخص از متوسط استان یا کشور بالاتر باشد، دستگاه‌ها اجازه ندارند آمار اعلام کنند.در ادامه معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: در سال 98 سهم اشتغال در بخش خدمات 47 درصد بوده است. سهم اشتغال در بخش صنعت 6/40 درصد و در بخش کشاورزی 3/12 درصد بوده است. محمدرضا لعلی تصریح کرد: در سال 1400 سهم بخش خدمات از اشتغال به 7/44 درصد رسیده است. سهم بخش صنعت از اشتغال به 1/45 درصد و سهم بخش کشاورزی از اشتغال به 2/10 درصد کاهش یافته است. لعلی گفت: ریزش شاغلان در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها برآورد می‌شود و ریزش شاغلان در بخش کشاورزی کمتر از سایر بخش‌هاست.او خاطرنشان کرد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در استان 3/5 درصد، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در استان 30 درصد و سهم ارزش‌افزوده استان از بخش خدمات 66 درصد برآورد شده است.

 مبنای سرشماری‌ها ثبتی می‌شود

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان باید داده‌ها را به صورت مکانی تولید کنند و این داده‌ها به جی‌پی‌اس متصل شود.لعلی بیان کرد: در گذشته سرشماری‌ها هر 10 سال یک‌بار انجام می‌شده است. ولی در دولت پیشین اعلام شد سرشماری‌ها هر پنج سال یک‌بار انجام شود. بدین ترتیب در سال 95 آخرین سرشماری صورت گرفته است؛ ضمن اینکه سرشماری‌ها در گذشته سنتی انجام می‌شده ولی از این پس مبنای انجام سرشماری به صورت ثبتی خواهد بود.او گفت: سرشماری بخش شمالی شهر کاشان از ابتدای آبان به صورت سنتی در حال انجام است و تا بیستم آبان به اتمام می‌رسد.معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: اطلاعاتی که از خانوارها دریافت می‌شود، به طور کامل محرمانه است و اگر خانواده‌ای مطلع شود که اطلاعات به مراجع قضایی داده می‌شود می‌تواند شکایت کند.لعلی اذعان کرد: در سرشماری‌های سال‌های گذشته نرخ بی پاسخی خانوارها 2 درصد ارزیابی شده است؛ بنابراین برای آمارگیری‌های کامل و صحیح خواسته ما این است که خانواده‌ها اطلاعاتشان را به درستی در اختیار ما قرار دهند و نگرانی بابت اعلام دارایی‌هایشان مانند خودروی لوکس، خانه‌های خالی که مشمول دریافت مالیات شده‌اند نداشته باشند؛ چون اطلاعات آن‌ها نزد ما به صورت محرمانه حفظ می‌شود.
او تأکید کرد: سه کد بین، لین و پین باید در دستگاه‌های اجرایی استفاده شود تا آمارگیری دستگاه‌ها دقیق‌تر باشد. ضمن اینکه در آماردهی‌ها مشکل قدیمی‌بودن قانون هم داریم؛ چون قانون مرکز آمار از سال 53 تاکنون به‌روزرسانی نشده است و قانون با نظام آماری نوین منطبق نیست.

 1/48 درصد شاغلان اصفهان غیررسمی‌اند

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان عنوان کرد: براساس آمارها 58 درصد شاغلان کشور از 15 سال به بالا در بخش غیررسمی و 42 درصد شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند. در استان اصفهان 52 درصد شاغلان در بخش رسمی و 1/48 درصد شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت داشتند. شاغلان غیررسمی در بخش کشاورزی استان 77‌درصد، در بخش صنعت 65 درصد و در بخش خدمات 46 درصد برآورد شده است.
او تأکید کرد: یکی از چالش‌های استان این است که نرخ بیکاری به تفکیک شهرستان وجود ندارد، آخرین آمار نرخ بیکاری به تفکیک شهرستان در سال 98 انجام شده است، در سال 98 بالاترین نرخ بیکاری در شهرستان لنجان معادل با 58/11 درصد برآورد شده است. شهرستان اصفهان با نرخ 32/11 درصد در جایگاه دوم قرار دارد و خمینی‌شهر نیز با 3/11 درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است. شهرستان‌های برخوار، تیران و کرون و چادگان پایین‌ترین نرخ بیکاری را در سال 98 داشته‌اند. به گفته لعلی، براساس آمار خانه صنعت، معدن و تجارت سال گذشته 30 درصد رکود در بخش صنایع استان داشتیم.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.