روستاهای شاهین‌شهر در مسیر توسعه پایدار

مدیرکل مسکن و شهرسازی: به دنبال مهاجرت معکوس هستیم

به اعتقاد کـارشناسان، توسعه پایدار روستایی فـرایندی است که بر ارتقای همه‌جـانـبـه حـیـات روسـتـایـی از طــریق زمینـه‌ســـازی و تـرغـیـب فـعـالـیـت‌هـــای همساز با قابلیت‌ها و تنگناهای محیطی تأکید می‌کند؛ اما دستیابی به این مهم مستلزم اخذ بهترین راهبرد و متناسب با ویژگی‌های هر ناحیه روستایی است. ازجمله عوامل مؤثر در این حوزه، اجرای طرح‌های مسکن روستایی و طرح هادی است که اگر به‌درستی اجرا شود، حتی مهاجرت معکوس به روستاها را در پی خواهد داشت. به گفته مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، این مهم در روستاهای شاهین‌شهر و میمه در پیش گرفته شده است تا توسعه پایدار روستاهای شهرستان محقق شود.

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

توسعه پایدار روستایی پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد متعددی است. درواقع بدون شناخت جنبه‌های مختـلـف سکونت در روستا، حفظ آینده روســتـا امکان‌پذیر نیست. حفظ پایداری روستا هدف غایی مؤلفه‌های توسعه پایدار روستایی است. در این زمینه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه ما همیشه در روستاها حضور داریم و از نزدیک با مشکلات آن‌ها آشنا هستیم و این مشکلات را لمس می‌کنیم، گفت: طرح هادی روستاها با دقت کارشناسی شده و در حال تصویب است و پس از نهایی شدن و تصویب به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. غـلامحـسیـن خـانـی، مسکن روستایی، در کنار زیرساخت‌ها و طرح‌های هادی را یکی از اولویت‌های بنیاد مسکن نام برد و افزود: ما برای مهاجرت معکوس به روستاها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم.

کمبود نقدینگی

خانی با اشاره به اینکه هرساله ۲۰۰هزار مسکن روستایی در کشور ساخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در این راستا ۵۷هزار مسکن در روستاهای استان اصفهان ساخته و تحویل داده شده است. او که در جلسه شورای مسکن شهرستان شاهین‌شهر و میمه سخن می‌گفت، ادامه داد: به افراد واجد شرایط روستا که بناهای خود را طبق آیین‌نامه‌ها مقاوم‌سازی کنند، وام با کارمزد ۵درصد تعلق می‌گیرد. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه از اول انقلاب بحث واگذاری زمین در دستور کار بوده و زمین‌های قابل‌استفاده از منابع طبیعی تملک و بعد از تفکیک و آماده‌سازی به روستائیان واگذارشده است، به مشکلات روستاها اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی یکی از مشکلات دهیاری‌هاست که در حیطه وظیفه ما نیست؛ ولی با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی نهایت همکاری را با دهیاران انجام می‌دهیم.خانی جابه‌جایی زودهنگام دهیاران را یکی دیگر از مشکلات روستاها دانست و بیان کرد: اگر دهیاران با برنامه و حمایت شوراها بیشتر بر سر کار باشند، هم مشکلات ما و هم مشکلات آن‌ها به‌مراتب کمتر خواهد شد؛ چراکه با حضور بیشتر دهیاران، مشکلات به‌خوبی احصا شده و راهکارهای بـرون‌رفـت از آن نیز بـهتـر عملیاتی می‌شود.

احصای مشکلات روستاها

بـاایــن‌حــال فـرمـانـدار شـهــرسـتـان شاهین‌شهر و مــیـمـه نــیــز مـعتـقـد است بـایـد تـصمیمات اثـرگـذار و نتیجه‌بخش باشد تا مردم در اجرا آن را لمس و مشاهده کنند. اسفندیار تاجمیری با اشاره به اینکه در راستای محرومیت‌زدایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان بازدیدهای میدانی از روستاهای شهرستان هم در بخش مرکزی و هم در بخش میمه انجام شده است، گفت: در این بازدیدها از نزدیک با موانع و مشکلات روستاها آشنا شده و آن‌ها را دسته‌بندی کـرده‌ایـم و هدف از این جلسه رسیدگی و پیگیری رفع مشکلات موجود است. نماینده عالی دولت ادامه داد: آسفالت جاده‌ها و معابر، وجود زمین‌های ملی و مستثنیات واگذاری زمین مسکونی، از مهم‌ترین مشکلات در روستاهای بخش مرکزی و میمه است.

بی‌توجهی به نظرات مردمی

دهیاران نیز نـظـرات قـابـل‌تـأمـلـی داشتند که در این نشست به بیان آن‌ها پرداخته و خواستار چاره‌اندیشی از سوی مسئولان ذی‌ربط شدند. عمده مشکلات روستاها که از زبان دهیاران در این جلسه مطرح شد شامل بی‌توجهی به نظرات مردم و شوراها در تصویب طرح هادی، کمبود اعتبارات، عدم واگــذاری زمین مسکونی به اهالی روستاها، عــدم اجرای طــرح‌هــای عـمـرانــی مناسب و موردنیاز مردم روستا و عدم به‌روزرسانی طرح هادی با توجه به پیشرفت و نیاز روستاها بود که تصمیمات لازم برای رفع این مشکلات گرفته شد. در این نشست برای محرومان بخش میمه دو قطعه زمین مسکونی برای ساخت شش واحد و برای شاهین‌شهر دو قطعه زمین مـسکـونـی بــرای ساخت ۱۷ واحد مسکونی تصویب شد که زمین آن تحویل داده شود. سهمیه شهرستان شاهین‌شهر و میمه از مسکن محرومان ۲۰ واحد است که توسط کمیته امداد امام خمینی تحویل داده خواهد شد. طرح خانه‌های محروم، یک‌ساله است که سه ماه از اجرای این طرح می‌گذرد. گفتنی است نتایج بررسی نشان‌دهنده آن است که برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی باید مؤلفه‌هایی نظیر فـرهـنـگ، محـیـط‌زیـسـت، امنیت، آموزش، مشارکت و انسان را در نظر گرفت. مؤلفه‌های بازدارنده‌ای نیز مانند چالش‌های مدیریتی، دولتی، اقتصادی، زیـــسـتـی، اجـتـمـاعـــی، زیرساختی و خزش شهری در این مسیر وجود دارد. درمجموع ایـجـاد دهیاری‌ها، توسعه صنعت گردشگـری روستایی مانند گردشگری غذا، بهـبـود قوانین مربوط به زمین، احـداث واحدهای بـیوگـازی، اجرای طــرح هادی و به‌کارگیری سیستم مدیریتی مبتنی بر ویژگی‌های خاص روستا، می‌تواند تسهیلگر تحقق توسعه پایدار در روستا باشد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.