ویلایی‌های میلیاردی

خانه‌های کم‌تعداد اصفهان، مشتریان خاص میلیاردر دارند

خانه حیاط‌دار یا آپارتمان؟ فعالان بازار مسکن معتقدند درصد بالایی از مردم خانه حیاط‌دار را انتخاب می‌کنند؛ ولــی تــوان خــریـــد آن‌ها، آپــارتــمــان است. تعداد خانه‌های فروشی در شهر اصفهان زیاد نیست و هرروز کمتر می‌شود. خانه‌ها در مرکز شهر اصفهان مشتریان دست‌به نقد بسیاری دارند؛ به‌ویژه اگر خــانـــه شــرایـــط مــنــاســبـــی برای ساختمان‌سازی داشته باشد،  افراد ســرمــایــه‌گذار برای خرید صف می‌کشند! در مقابل خانه‌های فروشی بسیاری هم در شهر اصفهان به‌دلیل شرایط نامناسب کم‌تــقــاضــا هستــنــد؛ مانند خانه‌های  ویلایی با متراژ کمتر از 90 مــتــرمربــع و قدیمی‌ساخت در محله‌های حاشیه اصفهان که امروز با قیمت حتی کمتر از یک‌میلیارد تومان معامله می‌شوند.

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

بازار خانه‌های فروشی اصفهان در بهار 1400 کلکسیون کاملی در رده‌های قیمتی مختلف داشت. امروز در بازار مسکن با بودجه‌ای کمتر از یک‌میلیارد تومان تا بالای 100میلیارد تومان خانه فروشی عرضه می‌شود. با هدف بررسی این خانه‌ها، جامعه آماری متشکل از خانه‌های فروشی شهر در طول بهار تشکیل شد. بررسی این جامعه آماری نشان می‌دهد 47.6درصد از خانه‌های فروشی اصفهان بین سه تا 10میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
کمتر از یک‌میلیارد تومان: آیا با کمتر از یک‌میلیارد تومان می‌توانید در شهر اصفهان خانه بخرید؟ پاسخ این پرسش ‌مثبت است. 11.9درصد از خانه‌های فروشی شهر در بهار 1400 در این بازه قیمتی قرار می‌گیرند؛ ولی خانه‌های کمتر از یک‌میلیارد تومان اصفهان شرایط جذابی ندارند. این خانه‌ها که قدیمی‌ساخت یا شاید کلنگی هستند، در محله‌های خاص و حاشیه‌ای شهر قرار دارند و از همه مهم‌تر متراژ کوچک‌تر از 90 مترمربع دارند.
بــررســی‌هــا نــشـــان مــی‌دهــد که سال‌های قبل، در برهه‌ای از زمان ساخت خانه‌های ویلایی نقلی در شهر اصفهان انجام می‌شد و این نقلی‌های کلنگی بازماندگان همین خانه‌ها هستند. خانه‌های نقلی در بیشتر مشاهدات از مرکز شهر فاصله دارند، فرسوده و پرهزینه هستند و از همه مهم‌تر شرایط مناسبی برای ســـاخــت‌وســاز نــدارنــد. خــانـــه‌ای 60مترمربعی، 20 سال ساخت در محله زینبیه با قیمت 550 میلیون تومان و خانه‌ای 70 مترمربعی، 20 سال ساخت در محله قائمیه با قیمت 500 میلیون تومان از خانه‌های فروشی این منطقه هستند.
جامعه آماری مورد بررسی نشان می‌دهد که منطقه زینبیه اصفهان بورس خانه‌های فروشی شهر با قیمت کمتر از یک‌میلیارد تومان است. یک تا دومیلیارد تومان: 7درصد از خانه‌های فروشی شهر در فصل بهار قیمتی بین یک تا دومیلیارد تومان داشتند. این خانه‌ها نیز مانند دسته قبلی کم‌تقاضا هستند. خانه 120 مترمربعی، 20 سال ساخت در محله برازنده با قیمت یک‌میلیارد و 650 میلیون تومان و خانه 100 متر مربعی، 20 سال ساخت در محله کشاورزی با یک‌میلیارد و 700 میلیون تومان ازجمله خانه‌های فروشی با قیمت یک تا دومیلیارد تومان شهر اصفهان هستند.
 این خانه‌ها متراژ کمی دارند؛ در نتیجه شرایط ساخت‌وساز در آن‌ها مطلوب نیست. از طرفی به‌دلیل عمر بالا باید موردترمیم قرار بگیرند؛ ولی ترمیم کامل آن‌ها شاید چندصد میلیون تومان هزینه داشته باشد. عده‌ای در بازار مسکن اصفهان این خانه‌ها را می‌خرند، ترمیم می‌کنند و سپس با قیمت دو تا پنج‌میلیارد تومان می‌فروشند.
دو تا سه‌میلیارد تومان: 19درصد از خانه‌های فروشی شهر اصفهان در فــصـل  بــهــار بــیــن دو تـا ســه‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. بررسی این‌خانه‌ها نشان می‌دهد یا متراژ کوچکی دارند یا عمر آن‌ها بالاست؛ برای مثال، در محله هشت‌بهشت خانه‌ای 140 مترمربعی با سن 30 سال برای فروش آگهی شده است. بسیاری از بخش‌های این خانه فرسوده است و خریدار باید حتی لوله‌های فاضلاب را باسازی کند. در مـــحــلـــه مدرس نـــیـــز خــانـــه‌ای 140مترمربعی و 20 سال ساخت با قیمت دومیلیارد و 800 میلیون تومان آگهی شده است که مالک تخمین می‌زند حدود 700 میلیون تومان هزینه بازسازی دارد.
سه تــا پــنــج‌مــیــلــیــارد تــومـــان: خانه‌های سه تا پنج‌میلیارد تومانی بازار اصفهان در فصل بهار 22.6درصد از کل خانه‌های فروشی شهر را تشکیل می‌دهند. این ‌خانه‌ها در بیشتر مشاهدات قدیمی‌ساز‌های ترمیم‌شده هستند؛ برای مثال، اردیبهشت‌ماه خانه‌ای 160 مترمربعی در محله هشت‌بهشت با قیمت چهارمیلیاردو 800میلیون تومان معامله شد. این خانه 15 سال سن دارد؛ ولی مالک قبلی آن را به‌صورت کامل بازسازی کرده است یا در محله ابوریحان خانه 150 مترمربعی دیگری در فصل بهار با قیمت چهارمیلیارد و 300 میلیون تومان آگهی شد. این خانه 20 سال عمر دارد؛ ولی مالک آن را بازسازی کرده‌است.
پـــنـــج تا 10 مـــیــلـــیـــارد تومان: یـــک‌چــهـــارم، یــعــنـــی 25درصد از خانه‌های فروشی شهر اصفهان در طول بهار بین پنج تا 10 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
در مجموع حدود نیمی از خانه‌های فروشی شهر در این دسته و دسته قبلی قرار می‌گیرند. سهم بازه سه تا پنج میلیارد و پنج تا 10 میلیارد تومان روی هم 47.6درصد است.
نوروزانی، یکی از فعالان بازار مسکن اصفهان، درباره خانه‌های پنج تا 10میلیارد تومانی می‌گوید: «خانه که معنای واقعی خانه حیاط‌دار را بدهد، دست‌کم باید 300 مترمربع باشد؛ شامل 200 مترمربع ساخت و 100 مترمربع حیاط که قیمت آن‌ها از پنج‌میلیارد تومان آغاز
می‌شود. متراژ کمتر از این برای شهروندان جذابیت ندارد. آن‌ها آپارتمان‌نشینی را ترجیح می‌دهند.» خانه‌های پنج تا 10 میلیارد تومانی شهر ویژگی‌های جذابی دارند؛ ولی متقاضیان چندانی برای آن‌ها وجود ندارد؛ ضمن اینکه با پنج تا
10 میلیارد تومان امکان خرید آپارتمان‌های لوکسی در محله‌های لوکس و نیمه لوکس شهر وجود دارد.
نزدیک محله بزرگمهر خانه‌ای با پنج سال سن ساخت، 280 مترمربع ساخت و 100 مترمربع حیاط با قیمت نه‌میلیارد و 800 میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.
10 تــا 20‌ مــــیــلــیــارد تـــومــان: خانه‌های لوکس 10 تا 20 میلیارد تومانی در شهر اصفهان 8.3درصد از کل خانه‌های فروشی در فصل بهار را تشکیل می‌دهند. این خانه‌ها متراژ بالایی دارند؛ ولی گاهی کلنگی هستند؛ با این حال تقاضا برای آن‌ها بالاست؛ زیرا زمین آن‌ها برای ساخت‌وساز مناسب است.
به صورت کلی درصد بالایی از متقاضیان در این بخش از بازار خانه‌های 10 تا 20 ‌میلیارد تومانی را نه برای زندگی، بلکه برای ساخت‌وساز می‌خرند؛ برای مثال، در محله ارتش خانه‌ای 350مترمربعی با قیمت چهارده‌میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.
 این خانه 30 سال سن دارد و خریدار اگر قصد زندگی‌کردن در این خانه را داشته باشد، باید هزینه‌های چند صد میلیونی برای تــرمــیــم آن بـــپــردازد؛ ولـــی بـــرای ساختمان‌سازی شرایط مساعدی دارد.
بـــیــش از 20 میلیارد تــومـــان: لوکس‌ترین خانه‌های فروشی شهر اصفهان بالاتر از 20‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. این خانه‌ها در فصل بهار 6.2درصد از کل خانه‌های فروشی شهر را تشکیل می‌دهند و به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، خانه‌های بزرگ و خوش‌جایی که مناسب ساخت‌وساز هستند؛ مانند یک ویلایی 400 مترمربعی در محله شریعتی با سن ساختی بالاتر از 30 سال که قیمت پیشنهادی فروشنده 42 میلیارد تومان است؛ دسته دوم، از خانه‌های فروشی با قیمت بالاتر از 20‌میلیارد تومان تعداد کمی دارند و مشتریان آن‌ها نیز افراد خاصی هستند.
این خانه‌ها در محله‌های لوکس شهر قرار دارند، دارای ساخت جدید بوده و برای زندگی مناسب هستند؛نه ساخت و ساز؛ مانند ویلایی 310 مترمربعی دو سال ساخت در محله آذر که با قیمت 22 میلیارد تومان در دهه اول اردیبهشت‌ماه معامله شد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.