کارنامه آماری یک‌ساله وکلای اصفهان

« اصفهان زیبا» بر اساس سامانه شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس، به بررسی آماری عملکرد نمایندگان اصفهان می‌پردازد

سامانه شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس به آدرس اینترنتی: https://www.parliran.ir/majles/fa/TransparencySystem توسط مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد امکان رصد فعالیت‌های مجلس و نمایندگان طراحی و راه اندازی شده است. در توضیحات سامانه مذکور آمده است: «در نسخه فعلی سامانه شفافیت، بخشی از فعالیت‌های نمایندگان و مجلس ارائه شده و سایر فعالیت‌های مؤثر نمایندگان مانند بازدید از حوزه انتخابیه، برگزاری جلسات در شوراها، مجامع و هیئت‌ها، نظارت میدانی و ... در نسخه‌های بعدی ارائه خواهد شد.»

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰

هدف اصلی سامانه شفافیت، آگاهی مردم از فعالیت‌ها و عملکرد نمایندگان خود در مجلس است. افزایش حس مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی مجلس، از اهداف تعریف شده برای راه‌اندازی این سامانه است. در قسمت فعالیت نمایندگان به تفکیک، میزان مشارکت در رأی‌گیری و فعالیت‌های تقنینی و نظارتی هرکدام از نمایندگان نمایش داده می‌شود. نمایندگان منتخب شهر اصفهان در تاریخ 7 خرداد ماه 1399 با ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کردند. افراد این لیست بر اساس تعداد آرای کسب‌شده به ترتیب: امیر حسین بانکی پور فرد با 245.629 رأی، عباس مقتدائی با 228.038 رأی، مهدی طغیانی با 188.003 رأی، زهرا شیخی با 172.850 رأی و حسین میرزائی با 163.370 بودند. پس از گذشت یک‌سال از فعالیت آن‌ها به عنوان نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی آماری  را که سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان ارائه کرده است مورد بررسی قرار داده‌ایم تا زمینه آشنایی بیشتر با فعالیت نمایندگان اصفهان در مجلس را فراهم کنیم. لازم به ذکر است آمار ارائه شده در این گزارش مربوط به بازه زمانی مابین 7 خرداد 1399 تا 1 خرداد 1400 است. بر اساس آمار ارائه شده در سامانه مذکور فعالیت افراد در سه دسته تقسیم می‌گردد:
1- میزان مشارکت در صحن بر اساس دفعات شرکت در رأی‌گیری یا عدم شرکت در رأی‌گیری بر اساس زمان حضور در صحن
2- فعالیت‌های تقنینی که بر اساس طرح‌های ارائه‌شده یا مشارکت توسط نماینده گزارش شده است، این دسته از فعالیت‌ها مربوطه به قانون‌گذاری است.
3- فعالیت‌های نظارتی که بر اساس شرکت در موارد ماده 45، ماده 234، سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح ارائه گردیده است.
ابتدا به بررسی آمار نمایندگان شهر اصفهان بر اساس میزان مشارکت یا عدم مشارکت در رأی‌گیری صحن مجلس با توجه به دفعات حضور نماینده در زمان رأی‌گیری می‌پردازیم. آمار ارائه شده به دو دسته شرکت در رأی‌گیری و عدم شرکت در رأی‌گیری تقسیم شده است که با جمع این دو عدد مجموع زمان حضور در زمان‌های رأی‌گیری به‌دست خواهد آمد. با توجه به جمع کل شرکت در رأی‌گیری و عدم شرکت در رأی‌گیری از هر 5 نماینده میانگین کل 1010 مورد به دست آمد. همچنین میانگین شرکت در رأی 842 مورد و عدم شرکت در رأی 169 مورد قابل ذکر است. با بررسی آمار انفرادی هر نماینده نسبت به میانگین محاسبه‌شده، مهدی طغیانی با 134 درصد، بیشترین مشارکت در رأی و زهرا شیخی با 54 درصد، کمترین مشارکت در رأی نسبت به میانگین 5 نماینده را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس آمار کل تعداد حضور در زمان رأی‌گیری به ترتیب از بیشترین زمان حضور به کمترین آن می‌پردازیم که عبارت‌اند از: حسین میرزائی 122 درصد، امیر حسین بانکی‌پور فرد 118درصد، مهدی طغیانی 117درصد، عباس مقتدائی 73 درصد و زهرا شیخی با 70درصد نسبت به میانگین کل مشارکت در رأی‌گیری و عدم مشارکت در رأی‌گیری رده‌بندی می‌شوند.
آمار ارائه‌شده در قسمت دیگر سامانه مربوط به شرکت در فعالیت‌های تقنینی یا همان قانون‌گذاری است. این فعالیت‌ها بر اساس تعداد طرح ارائه شده یا امضاشده مشخص گردیده که بر همین اساس آقایان حسین میرزائی با 125 طرح، عباس مقتدائی 60 طرح، مهدی طغیانی 36 طرح، امیرحسین بانکی پور فرد 27 طرح و خانم زهرا شیخی با 11 طرح رده‌بندی شده‌اند. بر اساس محاسبه میانگین کل طرح‌های 5 نماینده مذکور به عدد 52 خواهیم رسید که درصد ارائه کل به میانگین هر فرد به‌ترتیب آقایان حسین میرزائی 241 درصد، عباس مقتدائی 116 درصد، مهدی طغیانی 69درصد، امیر حسین بانکی پور فرد 52درصد و خانم زهرا شیخی 21 درصد نسبت به میانگین افراد در فعالیت‌های تقنینی شرکت یا به ارائه طرح پرداخته‌اند. بخش دیگر سامانه مربوط به فعالیت‌های نظارتی است که این فعالیت‌ها در 6 دسته تقسیم می‌شود. بر اساس فعالیت مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته نمایندگان در 3 دسته سؤال، تذکر و ماده 234 فعالیت داشته‌اند. در این گزارش فعالیت نمایندگان شهر اصفهان در این سه دسته نیز بررسی می‌شود.
دسته اول، ارائه سؤال در مجلس شورای اسلامی است، تعداد کل سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان اصفهان 534 مورد بوده که بر اساس میانگین سهم هر نفر 107 سؤال خواهد بود. بر همین اساس نمایندگانی که به ترتیب بیشترین و کمترین سؤال را مطرح کرده‌اند عبارت‌اند از: میرزائی با 354 مورد، مقتدائی 120 مورد، بانکی‌پور فرد 39 مورد، طغیانی 17 مورد و زهرا شیخی تنها با 4 مورد طرح سؤال در این دسته‌بندی جای می‌گیرند. با توجه به اختلاف بسیار زیادی که بین نفر اول با 354 مورد و نفر آخر با 4 مورد وجود دارد درصد و انحراف آن با میانگین مد نظر قرار نگرفته است.
دسته دوم، استفاده از تذکر در مجلس است. بر طبق آنچه در سامانه عنوان شده از سوی نمایندگان شهر اصفهان 956 مورد تذکر صورت گرفته است که از این تعداد تنها 504 مورد متعلق به حسین میرزائی و مابقی در اختیار 4 نماینده دیگر است. در این مورد هم از لحاظ رده‌بندی افراد دقیقا به همان صورت دسته‌بندی شده در طرح سؤال هستند که اولین نفر حسین میرزائی و آخرین نفر زهرا شیخی تنها با 7 مورد تذکر بوده است. با محاسبه میانگین تذکر کل 5 نماینده و مقایسه هر فرد با میانگین، به‌ترتیب: میرزائی با 264 درصد، مقتدائی با 172درصد، بانکی پور فرد 35درصد، طغیانی 26درصد و زهرا شیخی 4درصد نسبت به میانگین از تذکر استفاده کرده‌اند. دسته سوم و نهایی این بررسی به فعالیت نظارتی نمایندگان بر اساس ماده 234 در مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.
بر اساس آمار ارائه‌شده، کل فعالیت نمایندگان شهر اصفهان در این مورد عدد 71 را نشان می‌دهد که با محاسبه میانگین هر نفر به 14 مورد خواهیم رسید. از این تعداد به‌ترتیب بیشترین فعالیت مربوط به میرزائی با 42 مورد، مقتدائی با 18 مورد، طغیانی 7مورد، بانکی پور فرد و زهرا شیخی هر کدام 2 مورد را به خود اختصاص داده‌اند.
در این گزارش جدول کامل فعالیت‌های نمایندگان ارائه شده است. البته طبق گفته مسئولان مجلس شورای اسلامی آمار ارائه‌شده ملاک ارزیابی دقیق فعالیت نمایندگان نخواهد بود و صرفا یک اطلاعات آماری را در اختیار مردم قرار می‌دهد. این آمار بخشی از فعالیت نمایندگان مردم اصفهان در مجلس را مشخص می‌کند و با توجه به اینکه احتمالا افکار عمومی آشنایی زیادی با فعالیت‌های مجلس ندارد، با آمار ارائه‌شده می‌توان به تصویری هر چند نسبی از فعالیت‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسید.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.