تصاویر

نشست مشترک شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با مدیرعامل و مدیران فولاد مبارکه برگزار شد. در این دیدار بر تعامل شهرداری و شرکت فولادمبارکه با هدف ایجاد تحول در شهر تاکید شد.