تصاویر

در یکصد و سومین برنامه افتتاحیه‌های شهرداری اصفهان سه شنبه ۱۲مردادماه پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی منطقه هفت شهرداری اصفهان با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. پردیس فرهنگی «شاهنامه» پروژه بزرگی است که در قالب برنامه افتتاحیه‌های شهرداری اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.