تصاویر

انتخابات چهارگانه سیزدهمین دوره «ریاست جمهوری»، ششمین دوره «شورا‌های اسلامی شهر و روستا» روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. از این رو، تبلیغات گسترده داوطلبان، فضای شهر را انتخاباتی کرده است.