آبان 98

از اصلاح‌طلبی، کاریکاتوری باقی ماند

علی نظری در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» از شرایط جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات1400 می‌گوید

در میان هر جریان سیاسی دیدگاه‌های مختلفی سخن می‌گویند که بعضی در جایگاه انتقاد و برخی در جایگاه هواداری قرار دارند. جبهه اصلاحات نیز به علت ماهیت آزاد خود سراسر تضاد و اختلاف‌نظر است که از یک‌سو نشان از باز بودن تفکرات در این جبهه است و از ‌سوی دیگر مشکلی جدی قلمداد می‌شود. درباره این جریان سیاسی مهم در کشور شبهات زیادی ازجمله انحصارطلبی برخی احزاب این جبهه وجود دارد که موجب اعتراض برخی شخصیت‌ها نیز شده است.

شمعی در تاریکی خواهیم افروخت
علی نظری در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» از شرایط جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات1400 می‌گوید
دادستان اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: شاید دست همدستان دیگر طبری رو شود

برای هفده‌سالگی تو

شمعی در تاریکی خواهیم افروخت

پاییدن یک روزنامه محلی تا رسیدن به هفده‌سالگی در شهری که همواره باید به حساسیت‌های خاص آن گوشه‌چشمی داشت و نوشت، موفقیتی چشمگیر است. این نوشتن، به‌خصوص زمانی از حساسیت ویژه برخوردار می‌شود که در سرویس جامعه، با گستره‌ای وسیع از مسائل اجتماعی که هر سوژه‌اش توانایی ایجاد چالش‌های عمیق را دارد، قلم بزنی.

از اصلاح‌طلبی، کاریکاتوری باقی ماند

علی نظری در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» از شرایط جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات1400 می‌گوید

در میان هر جریان سیاسی دیدگاه‌های مختلفی سخن می‌گویند که بعضی در جایگاه انتقاد و برخی در جایگاه هواداری قرار دارند. جبهه اصلاحات نیز به علت ماهیت آزاد خود سراسر تضاد و اختلاف‌نظر است که از یک‌سو نشان از باز بودن تفکرات در این جبهه است و از ‌سوی دیگر مشکلی جدی قلمداد می‌شود. درباره این جریان سیاسی مهم در کشور شبهات زیادی ازجمله انحصارطلبی برخی احزاب این جبهه وجود دارد که موجب اعتراض برخی شخصیت‌ها نیز شده است.

در آبان گذشته عده‌ای بی‌گناه هم کشته شدند

دادستان اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: شاید دست همدستان دیگر طبری رو شود

در گرماگرم این روزهای پرخبر دستگاه قضا، مهمان دادستان اصفهان شدیم. او از امیدی می‌گوید که برای مقابله با مفسدان و دانه‌درشت‌ها در دل مردم به وجود آمده است؛ البته معتقد است هیچ مقامی در برابر قانون مصونیتی ندارد و اگر جرمش محرز است، باید به پیشگاه عدالت جواب پس بدهد. علی اصفهانی پیش‌ازاین به‌عنوان رئیس دادگاه کیفری در دستگاه قضایی استان اصفهان مشغول فعالیت بوده و از مهر 97 بر مسند دادستانی اصفهان تکیه زده است.

اشتراک در RSS - آبان 98