آرشیو مطبوعات

آرشیو مطبوعات، میراث اصفهان است

درجه اول‌ها به آرشیو اصفهان برمی‌گردد؟

آرشیو مطبوعات، میراث اصفهان است
پاییز 96 بود که انتشار خبر انتقال آرشیو مطبوعات صائب اصفهان به تهران که خانه دوم پژوهشگران و اهالی تحقیق استان اصفهان بود کام اهل آگاهی را تلخ کرد و به پیگیری و مطالبه روزنامه‌ها و پژوهشگران از مسولین استانی برای برگشت چشم پروهش استان منجر شد.
طبق قول‌های اولیه حبیب رضاارزانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان در آن زمان و مختار باقری رئیس وقت سازمان اسناد اصفهان قرار بر برگشت این آرشیو با فراهم شدن جای تازه مرکز اسناد و داشتن تدابیری برای نگه داری درست و همچنین تهیه نسخه دیجیتال از آن برای استفاده آسان‌تر و جلوگیری از تخریب‌های احتمالی مطرح شد.
اشتراک در RSS - آرشیو مطبوعات