آزادی اجتماعی

جایگاه ایران در وضعیت توسعه پیشرفت و دیدگاه اجتماعی به چه صورت است؟

فاصله تا ایجاد فرصت برابر

جایگاه ایران در وضعیت توسعه پیشرفت و دیدگاه اجتماعی به چه صورت است؟

آندره دانکلز نویسنده و ریاضی‌دان سوئدی معتقد است که «دروغ گفتن با آمار آسان است اما گفتن حقیقت بدون کمک گرفتن از آمار کار سختی است.» این سخن دانکلز در پی اهمیت و لزوم آمار است و ما را قانع می‌کند تا در پی ارزیابی عملکرد دولت‌ها برویم و با استفاده از آمار و ارقام در جست‌وجوی این باشیم که سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشورها راه به کجا برده است؟ 

اشتراک در RSS - آزادی اجتماعی