آقا نجفی

گذر آقانجفی در معرض داوری

گزارشی از جلسه داوری طرح‌های گذر تاریخی آقانوراله نجفی با حضور مسئولان شهری و استادان دانشگاه

پس از گذشت 15 سال از نخستین روزهایی که اولین کلنگ تغییر بر مسیر آقانوراله نجفی فرود آمد، جلسه داوری طرح‌های گذر تاریخی آقا نوراله نجفی اصفهان با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران و استادان دانشگاه برگزار شد. به عبارت دیگر مدیریت شهری پس از فراز و فرودهای بسیار به این بلوغ رسید که برای حل مشکلات این طرح و گذر شهری با منتقدان و موافقان و فعالان میراثی بر سر یک میز بنشیند و گفت‌وگو کند. دیروز در سالن جلسات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان حرف از مشارکت گروه‌های مدنی و شهروندان برای حل یک معضل چندساله بود.

هیچ خانه تاریخی ستاره‌داری در گذر آقا‌نجفی تخریب نشد

حسین کارگر، مدیر منطقه ۳ شهرداری از سامان‌دهی گذرهای تاریخی این منطقه می‌گوید

سامان‌دهی گذرهای تاریخی یکی از اقدامات شهرداری منطقه۳ است. در این راستا می‌توان به سامان‌دهی گذرگاه میرعماد، شهید بحری، آمادگاه، خیابان سید علیخان و گذرگاه آقا نورالله نجفی اشاره کرد. اما گذر آقا نجفی با شایعه تخریب خانه‌های تاریخی و خطر آسیب به مسجد شیخ لطف‌الله، متوقف شد. طرح گذرآقا نجفی از سال۹۴ در کمیسیون ماده ۵ با هدف ایجاد دسترسی برای ساکنان و کسبه منطقه مطرح و با عرض 14 متر مورد موافقت قرار گرفت و به شهرداری ابلاغ شد. آزادسازی‌ها از سمت جنوب به شمال انجام و اقدامات عمرانی با پیشرفت ۷۵درصدی در آن منطقه شروع شد؛ اما اجرای این طرح در سال۹۸ با هجمه رسانه‌ای و انتقادی دوستداران میراثی که اتصال این خیابان به حریم مسجد شیخ لطف‌الله آســــیــــب وارد مــی‌کـــنــــد، مـتـوقـــف شد.

گذر آقانجفی در معرض داوری

گزارشی از جلسه داوری طرح‌های گذر تاریخی آقانوراله نجفی با حضور مسئولان شهری و استادان دانشگاه

پس از گذشت 15 سال از نخستین روزهایی که اولین کلنگ تغییر بر مسیر آقانوراله نجفی فرود آمد، جلسه داوری طرح‌های گذر تاریخی آقا نوراله نجفی اصفهان با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران و استادان دانشگاه برگزار شد. به عبارت دیگر مدیریت شهری پس از فراز و فرودهای بسیار به این بلوغ رسید که برای حل مشکلات این طرح و گذر شهری با منتقدان و موافقان و فعالان میراثی بر سر یک میز بنشیند و گفت‌وگو کند. دیروز در سالن جلسات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان حرف از مشارکت گروه‌های مدنی و شهروندان برای حل یک معضل چندساله بود.

اشتراک در RSS - آقا نجفی