استارتاپ

نحوه نگهداری گل و گیاه در فصول گرم

احتیاط! گیاهان آسیب‌زا هستند

اگر شما یکی از دوستداران گل و گیاه هستید و در خانه تعدادی گیاه دارید، حتماً در فصول مختلف در گیاهان‌تان مشکلاتی را چون کاهش میزان رشد و شادابی مشاهده کرده‌اید.

این مشکلات می‌تواند به‌خاطر رعایت نکردن اصول نگهداری گیاهان در هر فصل باشد. مثلا گاهی ممکن است سرما یا گرمای شدید هوا به گیاه آسیب وارد کند یا آبیاری به اندازه لازم نداشته باشند و یا اینکه دچار آفات شده باشند. به هرحال برای پیشگیری از این آسیب‌ها باید اصولی را با توجه به نوع گیاه‌، جنس، خاک‌، دما و... بر روی گیاه رعایت کنید. بدین منظور جهت نگهداری هر‌چه بهتر از گیاهان در فصل گرم اشاره می‌کنیم.

 

وحشت گروهک‌ها از رزمندگان اصفهانی

روایت کیانوش گلزارراغب از نبرد کردستان و «شُنام»
کیانوش گلزارراغب که چهارده‌ماه اسارتش در زندان گروهک‌های کمونیستی کموله و سوسیالیست‌های کُرد یا همان دموکرات، بُن‌مایه آثاری چون «شُنام»، «عصرهای کریسکان» و «برده‌سور» شده است، می‌گوید نوشتن «شُنام» باعث شد بالاخره، کابوس‌های دوران اسارتش تمام شود. با کیانوش گلزارراغب گفت‌وگوی متفاوتی کرده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید. 
 

تجلیل از مدیران صنعت استان

این مراسم هم‌زمان با دهه تولید و تجارت برای مدیران پیش‌کسوت و پیشرو صنعت استان برگزار شد
مراسم تجلیل از مدیران پیش‌کسوت و پیشرو صنعت استان اصفهان به همت انجمن مدیران صنایع استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
 
گپ وگفتی با محمدرضا رضانیا، بنیانگذار یک استارتاپ فعال در حوزه توسعه برندینگ
میثم غرة الحمید، بنیان‌گذار استارتاپ هیرا، از هم‌پیمایی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین مدیریت حمل‌ونقل و سفر می‌گوید
سرعت جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای جوان شتاب گرفت

هزارتوی کسب‌وکارها

گپ وگفتی با محمدرضا رضانیا، بنیانگذار یک استارتاپ فعال در حوزه توسعه برندینگ

کسـب وکارهای اصفهانی برای برندسـازی هزینـه نمیکننـد و ایـن تفکـر کـه برندینـگ اتلاف سرمایه اسـت بین صاحبان بسیاری از کسـب وکارها در اصفهـان وجـود دارد. واقعیـت ایـن اسـت کـه برنـد جـزو دارایـی کسب وکارهاسـت و بـرای آنها تولیـد ثروت میکنـد. برندسـازی میتواند تصمیم مصرف کننده را به راحتـی بـه سـمت محصـول برنـد هدایـت کنـد و ا گـر خاطـره خوشـی از ایـن محصـولات در ذهـن مشـتری نقـش ببنـدد تـا سـالیان سـال مشـتریان وفـاداری بـرای ایـن محصـوالت میماننـد. بـرای اینکـه محصـولات، تولیـدات و خدمـات در اسـتان اصفهـان در بازارهـای داخلـی و بیناربین مللـی شـناخته شـوند صاحبـان کسـب وکار باید بیشـتر روی برندینگ تمرکز کننـد . با توجه به اهمیت این موضوع در اصفهان یـک تیـم خلاق دسـت به کار شـده اند و اسـتارتاپی راه انـدازی کرده انـد کـه به طـور تخصصـی خدمـات برندینـگ و بازاریابـی به کسـب وکارهای اصفهانی ارائه میدهد. بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن اسـتارتاپ گفت وگـوی مـا را بـا محمدرضـا رضانیـا، بنیانگـذار اسـتارتاپ هزارتـو بخوانیـد

هم‌مسیر شوید تا اسیر ترافیک نشوید!

میثم غرة الحمید، بنیان‌گذار استارتاپ هیرا، از هم‌پیمایی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین مدیریت حمل‌ونقل و سفر می‌گوید

افرادی که محل زندگی و کار آن‌ها در یک محدوده واقع شده است، می‌توانند با هم قرار بگذارند تا با یک وسیله نقلیه شخصی تردد کنند و ناچار نباشند هر روز با خودروی شخصی جداگانه سفر کنند. در اصفهان امکان اینکه افراد هم‌مسیر بتوانند همدیگر را پیدا کنند فراهم شده است. این کار می‌تواند حجم ترافیک را کمتر کند و در کم‌رنگ‌شدن آلودگی هوای شهرمان تأثیر‌گذار باشد. تجمیع و هماهنگی افراد با مقصد و مسیر، مبدأ و مسیر یا تنها مسیر مشترک خدماتی است که استارتاپ هیرا انجامشان می‌دهد. میثم غرة‌الحمید، بنیان‌گذار استارتاپ هیراست. غرة‌الحمید، متولد سال 1361 و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر است و این‌طور که خودش می‌گوید، عاشق فعالیت‌های استارتاپی است.

دورهمی سرمایه‌پذیری استارتاپ‌ها !

سرعت جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای جوان شتاب گرفت

اولین رویداد سرمایه‌گذاری مهرگان در دو بخش معرفی استارتاپ‌های مناسب برای شتاب‌دهی و شرکت‌های نوپا برای سرمایه‌گذاری در ساختمان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. بالغ‌بر صد طرح در مرحله اولیه اقدام به ثبت‌نام کردند و تعدادی از این طرح‌ها پس از انجام بررسی تیم کارشناسی و پذیرش اولیه برای ارائه حضوری به رویداد دعوت شدند. از آنجایی ‌که روال سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها زمان‌بر است، این رویداد فرصتی مناسب برای استـــارتـــاپ‌هـــا بــود تـــا بــا مــعـــرفی کسب‌وکارهایشان و حوزه فعالیت خود جهت جذب سرمایه اقدام کنند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - استارتاپ