استیضاح

چگونه حافظه بلندمدت را تقویت کنیم؟

نگاهی به تقویت حافظه از دید روایات و تجربیات

اگر می‌خواهید حافظه شما تقویت شود و فراموشي نداشته باشید، هر روز يك مثقال مرباى زنجبيل بخورید، اگر این مربا را با شکر نیشکر درست کنید و به جای پنیر به کودکان هر روز صبح بدهید، تمرکز و حافظه آنها بسیار زیاد خواهد شد.

 

با یک دست دو هندوانه برندارید!

صبح شنبه است. دفترچه یادداشتتان را باز می‌‌کنید و با فهرستی بلندبالا از کارهای انجام‌‌نشده مواجه می‌‌شوید. چند دقیقه بعد، روی مرورگر اینترنتی‌‌تان ده‌‌ها صفحه باز کرده‌‌اید، پیش‌‌نویس ایمیلی که باید به رئیستان بفرستید به حال خود رها شده است، چند جمله درهم‌‌وبرهم به لیست کارهایتان اضافه کرده‌‌اید و شانه‌‌تان هم تیر می‌‌کشد!

 

گفت‌و‌گوی «اصفهان‌زیبا» با محمدتقی نقدعلی و مهدی طغیانی، نمایندگان اصفهان

استیضاح وزرا به کجا رسید؟

گفت‌و‌گوی «اصفهان‌زیبا» با محمدتقی نقدعلی و مهدی طغیانی، نمایندگان اصفهان
باروی‌کارآمدن آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران و یکدست‌شدن موضع سیاسی دولت با دو قوای دیگر، انتظارات جامعه بــرای بـهبـود شـرایـط کشــور از لحـاظ اقتصـــادی و معیــشــتـــی بــا تـــوجــه بــه وعده‌های عنوان‌شده از سـوی قوه‌مجریه بسیار بالا رفت؛ تا جایی که هم‌اکنون بــاگــذشت چنــدین ماه از آغــاز به‌کـــار کابینه و در شرایطی که اعضای دولت به‌دنبال راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات کشور و همچنین شناسایی بانیان وضع موجود هستند، انتقادات اما به عملکــرد چنــدماهه بـــرخی وزرا از سوی هر دو جناح سیاسی مخالف و موافق مطرح است. 
 
اشتراک در RSS - استیضاح