اصفهان

آغاز دورانی تازه برای اصفهان

مراسم تحلیف منتخبان شورای ششم برگزار شد و هیئت‌رئیسه شورا مشخص شدند

چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته با برگزاری مراسم تحلیف اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان و تعیین سرپرست برای شهرداری، روند تغییرات مدیریت شهری در نصف‌جهان به‌صورت رسمی آغاز شد. دوران گذار به‌آرامی و طبق قانون پیش می‌رود. چهارشنبه عصر و در بخشی از مراسم تحلیف، هیئت‌رئیسه انتخاب شدند و پنجشنبه با رأی‌گیری 12 عضو حاضر، شهر را برای مدت یک ماه به سرپرست سپردند. حالا یکشنبه این هفــتــه و در جلسه علنی معمول هفتگی، کمیسیون‌های تخصصی و اعضا هم تعیین‌تکلیف می‌شوند.

اصفهان کجاست و اصفهانی کیست؟

برای نجات اصفهان باید به دانایی و خردمندی رجوع کنیم

اصفهان حاصل 600 سال آزمون‌وخطا درزمینه اداره شهر از دوران سلجوقی به بعد است. در حقیقت اصفهان رؤیای شهر ایرانی در دوران اسلامی بود که از دوره سلجوقی به بعد در شهرهای مختلف تمرین شد؛ چنانکه در دوره صفویه تجربیات اداره شهر در شهرهای تبریز، هرات و قزوین در اصفهان به فاخرترین صورت ممکن محقق شد.

نقطه‌جوش در سال صفر!

اصفهان‌زیبا تاریخچه اعتراض‌های آبی کشاورزان اصفهان را بررسی می‌کند

شیر و خون را در تیرماه سال صفر بر آسفالت سیاه خیابان استانداری روان کردند تا بگویند حاصل بیش از دودهه اعــتــراض‌هــای مــدنــی و عـلنــی‌شــان در بــازپــس‌گیــری حقابه زاینده‌رود به‌جایی نرسیده است! کشاورزان شرق اصفهان، به تنگ آمده از نادیده‌گیری حقوق‌حقه‌شان، هر بار در جایی و هرروز به نحوی دست به تجمع و اعتراض زدند؛ اما مسئولان هر بار آن‌ها را نادیده گرفتند و با سخن‌درمانی به استقبال آن‌ها رفتند؛ غافل از اینکه دیگر کارد به استخوان گاوِ ماده باردار رسیده و اینک، با شکمبه‌ای دریده‌شده در مهم‌ترین خیابان اصفهان، دراز به دراز افتاده است. صدای هیاهو، صدای شلپ‌شلپ پای معترضان در شیر و خون و صدای شعارهایی که دیگر محترمانه نیست و با احترام چیزی را طلب نمی‌کند و از روال طبیعی یک اعتراض مدنی خارج شده، مؤید این نکته است که باید کاری کرد.

چگونه اصفهان نشانه‌هایش را از دست می‌دهد؟

 به برکت فضای مجازی، در میان اهالی هنر خبری دست‌به‌دست و ناگهان فراگیر شد مبنی بر «واگذاری خانه هنرمندان اصفهان به بنیاد شهید». این خبر نزدیک به یک سال پیش مطرح شده و ریاست حوزه هنری اصفهان آن را تکذیب کرده بود؛ شبیه هر آنچه تکذیب می‌شود و روزی رنگ واقعیت می‌گیرد. البته تا لحظه نگارش این یادداشت هیچ مقام رسمی دراین‌باره سخنی نگفته است. اما همین خبر/شایعه برای تن زار و ضعیف هنر اصفهان آواری سنگین بر سرش بود. 

قصر تابستانه‌ای که محله شد!

روایت‌های کمتر شنیده‌شده درباره فرح‌آباد؛ از کروسینسکی تا هنرفر

امروز فرح‌آباد یکی از محله‌های جنوبی اصفهان است؛ جایی که نقطه مرکزی آن به زبان امروزی «فلکه ارتش» است. اما این نام از کجا آمده است؟ سابقه تاریخی آن چیست؟ باور آن شاید به نظر مشکل بیاید؛ اما آنجا در روزگار صفویه یکی از دیدنی‌ترین نقاط اصفهان بود. فرح‌آباد ،هم یک قصر بود و هم یک شهرک که در جنوب غربی اصفهان در زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته شد. 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اصفهان