اقتصاد سیاسی

در سخت‌ترین شرایط تاریخی تحریم هستیم

سعید لیلاز در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: معضلات اقتصادی راه‌حل سیاسی می‌خواهد

کمتر از یک سال تا پایان دولت دوازدهم باقیمانده است. حسن روحانی طی هفت سال زمامداری دولت، با بحرانهای بسیاری مواجه شد. موج تحریمها که از دولت دهم آغاز شد، شرایط سختی رابرای دولت بعـدی رقم زد و با ایجاد محدودیتهایی، دست روحانی را از همان ابتدای کار برای فروش نفت بست. از سوی دیگر، بر اثر توافق برجام، اقتصاد بیرمق ایران تااندازهای احیا شد؛ اما دیری نپایید که با حضور ترامپ در کاخ سفید و اجرای سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران و اعمال شدیدترین تحریمها، اقتصاد ایران بار دیگر با مشکلات متعددی مواجه شد.

سید‌حسن رسولی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: احمدی‌نژاد وخاتمی شاید به میدان بیایند
عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» از تحریم می‌گوید

تحریم‌های فعلی پس از انقلاب بی‌سابقه است

عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» از تحریم می‌گوید

تحریم، فشار حداکثری، بی ثبات شدن نرخ ارز، تورم لجام‌گسیخته و... همه آن چیزی است که دولت‌های بر سرکارآمده در ایران و به تبع آن مردم، آثار آن را در زندگی خود کاملا لمس کرده‌اند. تحریم‌ها گرچه معمولا اقتصاد را هدف قرار می‌دهند، اما متأثر از رویدادهای سیاسی و تغییر و تحولات بین‌المللی هستند. برای بررسی بیشتر مفهوم اقتصاد سیاسی و تأثیر تحریم‌ها بر مکانیسم اقتصادی و سیاسی کشور با دکتر عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان گفت‌وگو کردیم. حاتمی معتقد است تداوم تحریم‌ها  یا لغو آن به یک جدال سیاسی میان جناح‌های رقیب در ایران تبدیل شده است. مشروح گفت‌وگو را در اصفهان زیبا می‌خوانید.

اتحاد با سکوت

سخنان پرویز فتاح در یک برنامه تلویزیونی درباره ساختمان‌های متعلق به بنیاد مستضعفان و پس گرفتن آن‌ها او را در چشم اصول‌گرایان از مقام یک «طلبکار» به «بدهکار» تبدیل کرده است. آنچه فتاح درباره آن سخن گفت و مدعی بود حرف‌هایش انعکاس یک دغدغه برای بازگرداندن سرمایه‌های متعلق به یک نهاد اقتصادی است، با حواشی و موضع‌گیری‌های مختلف روبه‌رو شده است. 

در سخت‌ترین شرایط تاریخی تحریم هستیم

سعید لیلاز در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا: معضلات اقتصادی راه‌حل سیاسی می‌خواهد

کمتر از یک سال تا پایان دولت دوازدهم باقیمانده است. حسن روحانی طی هفت سال زمامداری دولت، با بحرانهای بسیاری مواجه شد. موج تحریمها که از دولت دهم آغاز شد، شرایط سختی رابرای دولت بعـدی رقم زد و با ایجاد محدودیتهایی، دست روحانی را از همان ابتدای کار برای فروش نفت بست. از سوی دیگر، بر اثر توافق برجام، اقتصاد بیرمق ایران تااندازهای احیا شد؛ اما دیری نپایید که با حضور ترامپ در کاخ سفید و اجرای سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران و اعمال شدیدترین تحریمها، اقتصاد ایران بار دیگر با مشکلات متعددی مواجه شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اقتصاد سیاسی