بودجه شهرداری

نقشه راه 1401 برای شهر زندگی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر: تعیین محورهای اصلی بودجه سال آینده منوط به اعلام دیدگاه‌های شهردار منتخب است

فصل بودجه‌ریزی شهر از راه رسید. بودجه 1401 اصفهان که اواخر پاییز و اوایل زمستان به شورای ششم تحویل داده می‌شود، باید از امروز پایه‌ریزی و سیاسـت‌گـذاری شــود. سنـگ‌بـنـای بودجه شهر از شش سال قبل تاکنون بر توسعه مترو، حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های نیمه‌تمام گذاشته شد و اوایل شورای پنجم اندکی خیز فرهنگی هم گرفت. شورای ششم که با شعار #شهر_زندگی، روی کار آمد، فرهنگ را برای انتخاب شهردار در اولویت کار خود قرار داد و به نظر می‌رسد بعد فرهنگی بودجه 1401 شهرداری اصفهان قوی‌تر از سال‌های گذشته باشد؛ بودجه‌ای که علاوه بر فرهنگ، باید سنگ مترو، رینگ چهارم، بخش‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری را هم زیر سایه کسری درآمد و کرونا به سینه بزند.

نصر اصفهانی، رئیس شورای شهر: مردم باید تصویر زیبایی از تغییر و تحولات در شهر داشته باشند
توجه به زیست‌پذیری و رقابت‌پذیری اصفهان با اجرای برنامه«اصفهان 1405»
بر اساس بودجه 1400 شهر، مردم ۲۰۰ محله و منطقه اصفهان می‌توانند برای اولویت‌های محله‌شان تصمیم بگیرند

نقشه راه 1401 برای شهر زندگی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر: تعیین محورهای اصلی بودجه سال آینده منوط به اعلام دیدگاه‌های شهردار منتخب است

فصل بودجه‌ریزی شهر از راه رسید. بودجه 1401 اصفهان که اواخر پاییز و اوایل زمستان به شورای ششم تحویل داده می‌شود، باید از امروز پایه‌ریزی و سیاسـت‌گـذاری شــود. سنـگ‌بـنـای بودجه شهر از شش سال قبل تاکنون بر توسعه مترو، حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های نیمه‌تمام گذاشته شد و اوایل شورای پنجم اندکی خیز فرهنگی هم گرفت. شورای ششم که با شعار #شهر_زندگی، روی کار آمد، فرهنگ را برای انتخاب شهردار در اولویت کار خود قرار داد و به نظر می‌رسد بعد فرهنگی بودجه 1401 شهرداری اصفهان قوی‌تر از سال‌های گذشته باشد؛ بودجه‌ای که علاوه بر فرهنگ، باید سنگ مترو، رینگ چهارم، بخش‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری را هم زیر سایه کسری درآمد و کرونا به سینه بزند.

نشست‌های شورا با منتخبان دوره ششم

نصر اصفهانی، رئیس شورای شهر: مردم باید تصویر زیبایی از تغییر و تحولات در شهر داشته باشند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بر انتقال مسئولیت توأم با رفتارهای حرفه‌ای و رعایت اخلاق به‌دوراز حاشیه‌سازی، تأکید و از افزایش قیمت نان انتقاد کرد. علیرضا نصر اصفهانی در نطق پیش از دستور خود در صد و هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: پس از اعلام نتایج انتخابات، مدیریت شهری فعلی تلاش کرده با منتخبان شورای ششم همراهی کند و این همراهی در قالب برگزاری جلسات و ارائه گزارش انجام شده است. او ادامه داد: آنچه در برنامه بودجه ۱۴۰۰ و اصفهان ۱۴۰۵ برای شهر برنامه‌ریزی‌شده نیز به منتخبان ارائه شد.

شهرداری اصفهان به روایت آمار و ارقام

توجه به زیست‌پذیری و رقابت‌پذیری اصفهان با اجرای برنامه«اصفهان 1405»

در چشم‌انداز برنامه «اصفهان 1405» شهری زیست‌پذیر و رقابت‌پذیر برای اصفهان پیش بینی شده است که اهداف کاهش آلودگی‌های محیطی، توسعه گردشگری و افزایش بهره‌وری سرمایه‌ها در آن مدنظر است. بودجه 1400 شهرداری اصفهان در چارچوب اهداف، راهبردها و سیاست‌های این برنامه تهیه و تنظیم شده است. همچنین در این برنامه به نقاط تمرکز برنامه اصفهان 1405 به خصوص کاهش آلاینده های محیطی، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب اعتبارات ملی و استانی و استفاده حداکثری از ظرفیت منابع درآمدي جدید، رعایت توزيع متوازن ارائه خدمات به شهروندان با تاكيد بر عدالت مكاني، یکپارچه‌سازی برنامه و بودجه سازمان های وابسته و شرکت‌های مالکیت بیش از 50 درصد با برنامه و بودجه شهرداری اصفهان، توجه ویژه به پروژه‌هاي محرك توسعه در مناطق و محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر برخوردار، مشاركت حداكثري ذينفعان، گسترش خدمات غیرحضوری، اولويت‌دهی به سبد طرح و پروژه و اقدامات برنامه اصفهان 1405 با تاکید بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام توجه ویژه شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بودجه شهرداری