خواب کافی

خواب خوب به هضم بهتر کمک می‌کند

خوش‌خوابی به سبک سنتی

خواب خوب به هضم بهتر کمک می‌کند

انسان‌ها یک‌سوم زندگی خود را در خواب به‌سر می‌برند. خواب فرایندی است پویا که همراه با تغییرات فیزیولوژیک بوده و بر جسم و روان تأثیر می‌گذارد؛ از این رو  خواب کافی، عمیق و پیوسته بدون کلنجار در شروع خواب، از اهمیت خاصی برخوردار است. برای گفت‌وگو در مقوله خصوصیات خواب و بهداشت آن در طب ایرانی، اشاره به سبک زندگی ضروری است. در این زمینه دکتر مریم رنجبر، پزشک و دانش‌آموخته دکترای تخصصی طب ایرانی و عضو گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توضیحات  مفیدی ارائه می‌دهد.

اشتراک در RSS - خواب کافی