دوچرخه سواری

مشترک مورد نظر روی دوچرخه است

نسل چهارم دوچرخه‌های اشتراکی وارد اصفهان شد

سال‌ها پیش با آمدن تاکسی‌های آنلاین، شهر دچار تحول شد و مردم فهمیدند استفاده از فضای مجازی و اینترنت چیزی فراتر از آن است که تا به آن روز از آن استفاده کرده بودند. کم‌کم پیر و جوان، زن و مرد، مادربزرگ و پدربزرگ، گوشی‌های خود را تبدیل به گوشی هوشمند کردند تا از این قافله عقب نمانند و بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های موجود کیفیت زندگی خود را ارتقاء بخشند و حتی گاهی در یک سری از هزینه‌های زمانی و مالی صرفه‌جویی کنند. از سفرهای درون شهری با تاکسی‌های آنلاین گرفته تا خرید مایحتاج زندگی به وسیله سوپرمارکت‌های اینترنتی. 

پروژه فراموش‌شده

توقف هشت‌ساله پیست دوچرخه‌سواری نقش‌جهان

پیست دوچرخه‌سواری نقش‌جهان با پیشرفت فیزیکی 15 درصد سال‌هاست که به حال خود رهاشده و در جمع پروژه‌های فراموش‌شده ورزش نصف‌جهان جاخوش کرده است. جانمایی پیست دوچرخه‌سواری در محلی که قرار بود دهکده المپیک اصفهان نام بگیرد، به سه دهه قبل برمی‌گردد، اما ازآنجایی‌که اولویتی برای این پروژه تعریف نشده بود، نزدیک به بیست سال اتفاقی رخ نداد، اما مدال‌آوری و المپیکی بودن رشته دوچرخه‌سواری متولیان ورزشی کشور را بر آن داشت تا نسبت به تأمین امکانات سخت‌افزاری این رشته اقدام کنند که ایجاد شش پیست در استان نیز در همین راستا صورت گرفت که از این تعداد، دو پیست چوبی و چهار پیست سیمانی بود.

نوروزی: همکاری شهرداری اصفهان با پلیس راهور سبب شده که با روشی صحیح و درست، شاهد شهری شایسته باشیم
شهرداری تجهیزات ترفیکی شهر را تأمین می‌کند

جایگاه دوچرخه‌ها در حمل‌و‌نقل شهری

امروز روز حمل‌ونقل و رانندگان است

 سال‌ها پیش آقاجان ساعت چهار صبح خورجینی می‌انداخت روی دوچرخه و از خیابان مولوی تا سبزه‌میدان رکاب می‌زد تا مغازه نانوایی‌اش. می‌گفت: اگر یک روز دوچرخه را نبینم دلم می‌گیرد. این دوچرخه هم مانند فرزندم شده است. نه‌تنها آقاجان دوچرخه داشت، بلکه اغلب همسایه‌ها هم دوچرخه داشتند. آن روزها هوای اصفهان تا این حد آلوده نبود و یکی از علت‌های اصلی پاکی هوا همین دوچرخه‌های بزرگ و کوچکی بود که مردم به‌عنوان وسیله نقلیه از آن استفاده می‌کردند.

ایستگاه‌های دوچرخه بازگشایی می‌شود

سفرهای پاک در اصفهان احیا می‌شود

داستان پرفرازونشیب دوچرخه‌سواری مردم اصفهان در دو سه سال گذشته با به میدان آمدن استارتاپ «الیپ» اندکی متفاوت‌تر از قبل شد. این استارتاپ که به‌وسیله شرکت «پژواک افراز تجارت» راه‌اندازی شده و با همکاری شهرداری اصفهان وارد گود شده بود، با استفاده از ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری در میدان‌ها و خیابان‌های پررفت‌وآمد اصفهان، سعی در ایجاد مد جدیدی از حمل‌ونقل عمومی پاک داشت که در یک برهه زمانی، با حاشیه هایی که در این زمینه به وجود آمد، از فعالیت بازماند. از پس آن مباحث داغ، مهندس حسین فتحی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از «تغییرات گسترده‌ای که در مشی این شرکت برای فعالیت دوباره به وجود آمده است»، سخن گفت.

مشترک مورد نظر روی دوچرخه است

نسل چهارم دوچرخه‌های اشتراکی وارد اصفهان شد

سال‌ها پیش با آمدن تاکسی‌های آنلاین، شهر دچار تحول شد و مردم فهمیدند استفاده از فضای مجازی و اینترنت چیزی فراتر از آن است که تا به آن روز از آن استفاده کرده بودند. کم‌کم پیر و جوان، زن و مرد، مادربزرگ و پدربزرگ، گوشی‌های خود را تبدیل به گوشی هوشمند کردند تا از این قافله عقب نمانند و بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های موجود کیفیت زندگی خود را ارتقاء بخشند و حتی گاهی در یک سری از هزینه‌های زمانی و مالی صرفه‌جویی کنند. از سفرهای درون شهری با تاکسی‌های آنلاین گرفته تا خرید مایحتاج زندگی به وسیله سوپرمارکت‌های اینترنتی. 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دوچرخه سواری