زندگی شهری

چالش‌های کنونی زندگی شهری را بشناسیم

مجموعه مقالاتی با عنوان «زندگی شهری؛ چالش‌های کنونی افق‌های آینده» از سوی «کمیته ملی اسکان بشر ایران» منتشرشده که در ارتباط با زندگی شهری و آنچه به‌عنوان چالش پیش روی آن شناخته می‌شود، مباحث مختلفی را از سوی جامعه دانشگاهی کشور ارائه کرده است. اینکه این مجموعه مقالات با چه هدفی منتشرشده و به‌طورکلی «کمیته ملی اسکان بشر ایران» در حوزه مسائل شهری چه فعالیت‌هایی را در دستور کار دارد، محور گفت‌وگویی است که با دکتر اعظم ملایی، دبیر شورای پژوهشی کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران، انجام داده‌ام.

شهر و کیفیت زندگی زنان

بوم شناسان بر تأثیر نحوه توزیع فعالیت‌های اجتماعی در فضا و مکان بر کیفیت زندگی شهری تاکید دارند. توزیع فعالیت‌ها در فضا و زمان و در محیط شهری باعث یا مانع دستیابی به اهداف جمعی گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان می‌شود و این نحوه توزیع بر تجربه اجتماعی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان افراد و گروههای جنسی، سنی و اجتماعی، محیطی امن، سالم، پایدار و جذاب را برای همه افراد از جمله زنان فراهم می‌کند و پاسخگوی نیازهای اساسی و انسانی و بهبود کیفیت زندگی آنان است.

پیاده‌روهای خالی، سواره‌روهای پرتراکم

ارج‌نهادن به پیاده‌بودن در شهر؛ از شعار تا عمل

گسترش شهرها به طور روزافزون سبب شده است افراد بیش‌ازپیش برای آن‌که بخواهند از این سر تا آن‌سر شهر را بپیمایند نیاز به وسیله نقلیه داشته باشند. دیگر حتی وسعت محله‌ها نیز آن‌قدر تغییر کرده است که نمی‌توان مدعی شد که به سادگی گذشته می‌توان پای پیاده تمام یک محله را در طول مدتی کوتاه پیمود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - زندگی شهری