شهر سلامت

دستیابی به اطلاعات درمانی کرونا در سایت «شهر هوشمند سلامت»

رئیس اداره توسعه فرهنگ سلامت گفت: شهروندان اصفهانی از طریق سایت «شهر هوشمند سلامت» می توانند به اطلاعات لازم در خصوص روند درمانی ویروس کرونا و اطلاعات لازم در خصوص واکسیناسیون دست یابند.

اشتراک در RSS - شهر سلامت