شورای شهر

روایت فریده روشن، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره پنجم از فعالیت‌های کمیسیون فرهنگی
فرماندار اصفهان از اقدامات غیراخلاقی جلوگیری کند

حمایت ویژه شورای ششم از قطار شهری

اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری از روند اجرای خط دوم مترو بازدید کردند

«اجرای پروژه‌های کلیدی ناوگان حمل‌ونقل در راستای شهروندمحوری و تسهیل در تردد مردم، همچنان در اصفهان ادامه دارد. خط دوم مترو یکی از آن‌هاست که به‌عنوان طلایی‌ترین پروژه حمل‌ونقلی، صدای زندگی را در زیرزمین فریاد می‌زند. بررسی روند اقدامات انجام‌شده در این پروژه با شروع فعالیت اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت و این مجموعه و جمعی از مدیران ارشد شهری را بر آن داشت تا نیمروز پنجشنبه 18 شهریور را به بازدید از این مجموعه مهم اختصاص دهند. خط دوم مترو از ایستگاه دارک در شمال شرق اصفهان شروع و در غرب به کهندژ و در ادامه به خمینی‌شهر منتهی می‌شود.

ارائه خدمات بهتر با هماهنگی شورا و مجلس

نشست مدیریت شهری سده لنجان با نماینده مردم شهرستان در مجلس برگزار شد

اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر با همراهی سرپرست شهرداری لنجان طی نشستی مشترک با  نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مباحث شهری و شهرداری بحث و تبادل‌نظر کردند. در این نشست، طرفین تأکید کردند هرچه هماهنگی میان شورا و مجلس بیشتر بــاشــد خــدمــات ارائــه‌شــده نیز بیشتر است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شورای شهر