عمران شهری

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از خصوصیات پروژه می‌گوید
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری از تدوین سند راهبردی نگهداری برای دارایی‌های فیزیکی شهرداری خبر داد
اتمام آزادسازی کیلومتر 4 تا 7 رینگ حفاظتی

پروژه شهید سلیمانی رتبه برتر طرح‌های بتنی شد

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از خصوصیات پروژه می‌گوید

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: مجموعه پل‌های شهید سلیمانی که در سال 99 احداث شد، امسال در همایش نکوداشت روز ملی بتن که توسط انجمن بتن ایران برگزار شد، شرکت کرد و به عنوان طرح برتر بتنی سال انتخاب شد. ایرج مظفر در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا با اشاره به معیارهای انتخاب این طرح تصریح کرد: وسعت پروژه، زمان اجرا، مشخصات فنی سازه و معماری، کیفیت اجرا و هزینه انجام‌شده برای انتخاب‌شدن در این همایش مد نظر داوران بود که خوشبختانه پروژه تقاطع غیرهم‌سطح شهید سلیمانی توانست در همه جوانب سربلند ظاهر شود و رتبه اول را کسب کند.

سند راهبردی برای دارایی‌های فیزیکی

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری از تدوین سند راهبردی نگهداری برای دارایی‌های فیزیکی شهرداری خبر داد

 «یکی از اهداف مهم در شهرداری اصفهان شناسایی و برداشت لیست تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی شهرداری و نگهداری آن‌ها به منظور استفاده بهتر و افزایش طول عمر مفید آن‌ها و مهم‌تر از همه ایمنی و امنیت شهروندان در استفاده از این دارایی‌هاست. در همین راستا، مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری از 1398 تشکیل شد؛ سپس به سبب وسعت فعالیت‌ها و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای نگهداری و تعمیرات معایب موجود، سند راهبردی تنظیم شد و روند کار بر اساس استانداردهای مربوطه ادامه پیدا کرد.»

اتمام آزادسازی کیلومتر 4 تا 7 رینگ حفاظتی

اتمام آزادسازی کیلومتر 4 تا 7 رینگ حفاظتی

«روز گذشته جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی به محدوده 4 تا 7 رینگ حفاظتی اختصاص داشــت کـه بــا حضور علیرضا بوژمهرانی سرپرست شهرداری اصفهان، ایرج مظفر معاون عمران شهری شهرداری اصفهان و مدیران ارشد شهری در سایت پروژه برگزار و پس‌ازآن از این محدوده بازدید شد.»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - عمران شهری