فضای شهری

درباره مجموعه عباسی و معنایی که به آن نسبت می‌دهیم
فضای کالبدی شهر چه اثراتی بر رشد جسمی و ذهنی کودکان دارد؟
شاهین‌شهر؛ شهری جدید بدون برچسب خوابگاهی‌بودن

مکانی با آغوش باز به روی آدم‌های شهر!

درباره مجموعه عباسی و معنایی که به آن نسبت می‌دهیم

برای کمتر اصفهانی، مجموعه عباسی با خودش خاطره‌ای به همراه ندارد. به ویژه آن روزگاران که می‌شد بیشتر کتاب خرید و تبِ کتابخوانی هوشمند هم فراگیر نشده بود، مجموعه عباسی یکی از فضاهای شهری مهم اصفهان بود که سرزندگی فضای شهری در کنار حضور اقشار مختلف را به چشم می‌آورد. فضایی میدانگاهی که نه فقط جایی برای خریدوفروش که جایی برای نشستن، تعامل، گفت‌وگو و نظاره‌کردن بود و هست. وجود کتاب‌فروشی‌هایی از دسته عمومی، دانشگاهی، تخصصی، کتاب‌های کنکور و جز آن در این مجموعه باعث می‌شد تا عملا یک خانواده اگر گذارش به آن‌جا بیفتد، هرکدام از اعضایش بتوانند چیزی سرگرم‌کننده برای خود بیابند.

کودکان و فضای کالبدی شهر

فضای کالبدی شهر چه اثراتی بر رشد جسمی و ذهنی کودکان دارد؟

نخستین سمپوزیوم بین‌المللی آرمان‌شهر کودکان با همکاری و مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه مسئولیت اجتماعی سلامت ایران و سایر نهادهای رسمی در حال برگزاری است. در بخش بعدی این برنامه، پنل تخصصی برنامه‌ریزی و امکان شهری پاسخگویی به نیاز کودک از سوی کمیته ملی برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران برگزار شد تا ویژگی‌های مهم و ضروری فضای کالبدی شهر در رابطه را رشد و زیست اجتماعی کودکان را مورد بررسی قرار دهد.

سکونتگاه جدیدی که شهری موفق شد

شاهین‌شهر؛ شهری جدید بدون برچسب خوابگاهی‌بودن

در همسایه شمالی اصفهان شهرستانی است که همچنان بند نافش از اصفهانِ مادر جدا نشده و دو بزرگراه معلم و آزادگان آن را دور زده و جزیره‌ای مسکونی خلق کرده‌اند.این همسایه شمالی چه در ذهن شهروندان خود و چه در ذهن شهروندان اصفهانی، شهری شاد شناخته می‌شود. با آن‌که بخشی از ساختار جمعیتی شاهین‌شهر را بازنشستگانی شکل داده‌اند که بیشترشان در خوزستان و در شرکت نفت سکونت و اشتغال داشته‌اند، جوان‌بودن شهر بیشتر مشهود است. بااین‌حال، همچون بسیاری از شهرها، در ساعت‌های اولیه روز شهر بیشتر در تملک افراد بالای چهل سال است و با گذشت زمان و نزدیک‌شدن خورشید به کوه‌های غربی شاهین‌شهر، کم‌کم به تسخیر جوانانی درمی‌آید که قبراق و سرحال، شوری دوباره به آن می‌دهند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فضای شهری