فضای کار اشتراکی

امتیازهای «وی‌سی‌ها» برای حفظ طبقه خلاق شهر

استارتاپ‌های اصفهانی از حمایت‌های مالی و گسترش شبکه ارتباطی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌گویند

شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد به‌عنوان اولین شرکت تخصصی و متمرکز سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های اصفهان در اولین سالروز تأسیس خود میزبان اکوسیستم استارتاپی اصفهان بود. ســرمـایه‌گذاری جسورانه برای استارتاپ‌های اصفهانی مزایای بسیاری به همراه دارد. حفظ و ماندگاری این کسب‌وکارهای نوپا در شــهــرمــان یـکــی از مهم‌ترین امتیازهای «وی‌سی»هاست. شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد نیز یکی از وی‌ســی‌هــایــی اســت کــه بــه کـمـک استارتاپ‌های اصفهان آمده تا با تأمین مالی و گسترش شبکه ارتباطی آن‌ها طبقه خلاق را در شهر حفظ کند. هدهد در مهر99 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.

گزارش اصفهان‌زیبا از آگهی‌های استخدام دورکاری در اصفهان
گزارش اصفهان‌زیبا از نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته کارآفرینی اصفهان
فروشگاه‌داران اصفهانی، سرمایه‌داران بدون درآمد شده‌اند

مشاغل پاییزی با شرایط دورکاری

گزارش اصفهان‌زیبا از آگهی‌های استخدام دورکاری در اصفهان

شیوع ویروس کرونا از زمستان 98 بر وضعیت کار در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار بود و تعداد زیادی از مشاغل از شیوه حضوری به دورکاری تغییر پیدا کردند. بررسی آگهی‌های استخدام اصفهان نشان می‌دهد باوجود گذشت حدود دو سال از هــمــه‌گـیــری ایــن ویــروس و شـروع واکسیناسیون، تعداد زیادی از کارفرمایان هنوز به استخدام نیروی کار برای دورکاری مــی‌پــردازنـد.

پنجره واحد برای کارآفرینان اصفهانی

گزارش اصفهان‌زیبا از نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته کارآفرینی اصفهان

نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته کارآفرینی اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد. در این نشست فرهنگ‌سازی برای انتقال تفکر کارآفرینی و تقویت روحیه کارآفرینی اصلی‌ترین وظیفه کانون کارآفرینی اصفهان اعلام شد و متولیان حاضر در این نشست، کانون کارآفرینی اصفهان را در قالب یک پنجره واحد که میان کارآفرینان اصفهانی با مسئولان استانی و کشوری ارتباط برقرار می‌کند معرفی کردند. طی برگزاری این نشست برنامه‌هایی که این کانون در هفته جهانی کارآفرینی در دستور کار قرار داده نیز نام برده شد.

امتیازهای «وی‌سی‌ها» برای حفظ طبقه خلاق شهر

استارتاپ‌های اصفهانی از حمایت‌های مالی و گسترش شبکه ارتباطی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌گویند

شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد به‌عنوان اولین شرکت تخصصی و متمرکز سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های اصفهان در اولین سالروز تأسیس خود میزبان اکوسیستم استارتاپی اصفهان بود. ســرمـایه‌گذاری جسورانه برای استارتاپ‌های اصفهانی مزایای بسیاری به همراه دارد. حفظ و ماندگاری این کسب‌وکارهای نوپا در شــهــرمــان یـکــی از مهم‌ترین امتیازهای «وی‌سی»هاست. شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد نیز یکی از وی‌ســی‌هــایــی اســت کــه بــه کـمـک استارتاپ‌های اصفهان آمده تا با تأمین مالی و گسترش شبکه ارتباطی آن‌ها طبقه خلاق را در شهر حفظ کند. هدهد در مهر99 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فضای کار اشتراکی