قیمت پولکی

دود گرانی شکر در چشم بازارهای وابسته

رشد نرخ شکر چه تأثیری بر بازارهای مکمل آن دارد؟

قیمت شکر درطول سال جاری تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون کمبود تولید شکر داخلی، تغییرات هزینه حمل‌ونقل، رشد نرخ ارز جهت واردات شکر خارجی و... چند بار دچار تغییرات شد. داستان گرانی شکر هنوز ادامه دارد و در طول ماه گذشته افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی و کم‌شدن ذخایر داخلی باعث افزایش 45درصدی نرخ شکر در بازار اصفهان شد. از آنجا که شکر کالایی مکمل محسوب می‌شود، دود گرانی آن به چشم بازارهای دیگر مانند شیرینی، پولکی و نبات، تنقلات بسته‌بندی و... می‌رود و باعث رشد قیمت در بازارهای وابسته به شکر شده است.

روزهای نامطلوبی پیش چشم صنف پولکی و نبات‌فروشان اصفهان است

پولکی‌ونبات گرفتار گرانی مواد اولیه

روزهای نامطلوبی پیش چشم صنف پولکی و نبات‌فروشان اصفهان است

«زمانی این زیر زمین متروکه که می‌بینید، تولیدی بود، تولیدی پولکی و نبات! ولی گرانی شکر مثل آفت به جان کارگاه افتاد و صاحب تولیدی هم بـاروبنـدیـل خود را جمع کرد و رفت.» این سرگذشت تولیدی‌های پولکی و نبات زیادی در اصفهان درطول دو سه سال گذشته است؛ گرانی شکر، قیمت بالای مقوا و پلاستیک همه دست به دست هم داده‌اند تا روزهای نامطلوبی را برای صنف پولکی و نبات فروشان اصفهان رقم بزنند. درحال حاضر پولکی و نبات در بازار اصفهان قیمت ثابتی ندارد و هر فروشگاه‌دار با نرخ متفاوتی اجناس خود را عرضه می‌کند. تولیدکنندگان نیز برای ارزان تمام شدن پولکی و نبات، از وزن بسته‌بندی آن‌ها کاسته‌اند.

دود گرانی شکر در چشم بازارهای وابسته

رشد نرخ شکر چه تأثیری بر بازارهای مکمل آن دارد؟

قیمت شکر درطول سال جاری تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون کمبود تولید شکر داخلی، تغییرات هزینه حمل‌ونقل، رشد نرخ ارز جهت واردات شکر خارجی و... چند بار دچار تغییرات شد. داستان گرانی شکر هنوز ادامه دارد و در طول ماه گذشته افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی و کم‌شدن ذخایر داخلی باعث افزایش 45درصدی نرخ شکر در بازار اصفهان شد. از آنجا که شکر کالایی مکمل محسوب می‌شود، دود گرانی آن به چشم بازارهای دیگر مانند شیرینی، پولکی و نبات، تنقلات بسته‌بندی و... می‌رود و باعث رشد قیمت در بازارهای وابسته به شکر شده است.

اشتراک در RSS - قیمت پولکی