قیمت کولر

وضعیت نابسامان بازار سیستم‌های سرمایشی باوجود هوای گرم

داغ گرانی بر پیشانی سرد سیستم‌های سرمایشی

وضعیت نابسامان بازار سیستم‌های سرمایشی باوجود هوای گرم

روزهای گرم سال فرا رسیده‌اند و در اقلیم گرم و خشکی مانند اصفهان نمی‌توان بهار و تابستان را بدون کولر گذراند. بازاریان هم به رونق کسب‌وکار خود در این گرما امید دارند و با پایان محـدودیـت‌های کـرونـایـــی در اواسط اردیبهشت، کرکره مغازه‌های خود را بالا کشیده‌اند؛ غافل از اینکه مردم در این شرایط اقتصادی کمتر به فکر نونوار کردن سیستم گرمایشی منزل یا محیط کار خود هستند و بیشتر به تعمیر و سرویس دستـگـاه‌هــای قدیمی تمایل دارند. مشاهده‌های میدانی از کوچه یخچال اصفــهـان بـه‌عـنـــوان بورس کـولـــرفــــروشـــــان نـصـــــف‌جـهـــان، از کسادی کسب‌وکارها حکایت دارد و تقاضا برای انواع کولر آبی و گازی در ســـال جاری بــا کـــاهــــش همراه است.

اشتراک در RSS - قیمت کولر