مجاهدین خلق

تغییر خونبار یک ایدئولوژی

چه کسانی عامل تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق شدند؟

از دست عدو ناله من از سر درد است
 اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد است
جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است

می‌خواستم هتل‌عباسی اصفهان را منفجر کنم

مروری بر وقایع انقلاب از نگاه عزت‌الله شاهی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا

با عینکی بی‌طرف باید نگاهی دوباره به تحولات تاریخی انداخت؛ زیرا فاصله و شکاف عمیقی که میان نسل‌ها افتاده است باعث فقدان درک وقایع از سوی نسل جدید می‌شود. تنها راه نجات از تعصب و منفی‌نگری درباره تاریخ، پرداختن به آن است. بــایــد از زبــان چــهــره‌های مختلف دست‌اندرکار انقلاب بدون هیچ‌گونه جناح‌بندی روایت آن‌ها را از حرکت عظیم مردمی ‌که منجر به انقلابی تاریخی شد، بشنویم. عزت‌الله شاهی یکی از چهره‌های مبارز پیش از انقلاب است که در راه آرمان خود شکنجه‌های ساواک را تحمل کرد و هیچ‌گاه تن به ضعف نداد و تا پیروزی انقلاب همواره ایستادگی کرد.

دلم برای وحدت اول انقلاب تنگ شده است

گفت‌‌وگوی اصفهان‌زیبا با نعمت‌الله ایزدی، فرماندار اصفهان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب

تاریخ سیاسی اصفهان پر از شخصیت‌هایی است که روزهای پرفرازونشیب زیادی را در ذهن خود حفظ کرده‌اند. گردآوری این تجربیات برای نسل جدید و نسل‌های آینده کاربردی و بااهمیت است. به خصوص بازه اول انقلاب تا سال 60 که تمامی کشور درگیر  فضای خاص پر تنش و سهم خواهی بود. پیشینه تاریخ سیاسی اصفهان نیز از تحولات انقلابی دور نماند و مبارزه پیش و پس از انقلاب به صورت جدی در این شهر ادامه داشت. گروه‌های مختلف از توحیدی صف، مجاهدین خلق، حزب توده، انجمن حجتیه و... در مبارزات انقلابی همواره نقش جدی ایفا کرده‌اند. نعمت‌الله ایزدی یکی از همان چهره‌هایی است که به دلیل سابقه مبارزه و فعالیت‌های سیاسی حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. 

بازخوانی اسناد و شواهد موجود فرار رئیس‌جمهور مخلوع از کشور در چهلمین سالگرد فرار او
سعید شاهسوندی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» از روز ترور مجید شریف‌واقفی می‌گوید
رفتارشناسی و تطورات دهه‌های گذشته سازمان منافقین

تغییر خونبار یک ایدئولوژی

چه کسانی عامل تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق شدند؟

از دست عدو ناله من از سر درد است
 اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد است
جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است

می‌خواستم هتل‌عباسی اصفهان را منفجر کنم

مروری بر وقایع انقلاب از نگاه عزت‌الله شاهی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا

با عینکی بی‌طرف باید نگاهی دوباره به تحولات تاریخی انداخت؛ زیرا فاصله و شکاف عمیقی که میان نسل‌ها افتاده است باعث فقدان درک وقایع از سوی نسل جدید می‌شود. تنها راه نجات از تعصب و منفی‌نگری درباره تاریخ، پرداختن به آن است. بــایــد از زبــان چــهــره‌های مختلف دست‌اندرکار انقلاب بدون هیچ‌گونه جناح‌بندی روایت آن‌ها را از حرکت عظیم مردمی ‌که منجر به انقلابی تاریخی شد، بشنویم. عزت‌الله شاهی یکی از چهره‌های مبارز پیش از انقلاب است که در راه آرمان خود شکنجه‌های ساواک را تحمل کرد و هیچ‌گاه تن به ضعف نداد و تا پیروزی انقلاب همواره ایستادگی کرد.

دلم برای وحدت اول انقلاب تنگ شده است

گفت‌‌وگوی اصفهان‌زیبا با نعمت‌الله ایزدی، فرماندار اصفهان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب

تاریخ سیاسی اصفهان پر از شخصیت‌هایی است که روزهای پرفرازونشیب زیادی را در ذهن خود حفظ کرده‌اند. گردآوری این تجربیات برای نسل جدید و نسل‌های آینده کاربردی و بااهمیت است. به خصوص بازه اول انقلاب تا سال 60 که تمامی کشور درگیر  فضای خاص پر تنش و سهم خواهی بود. پیشینه تاریخ سیاسی اصفهان نیز از تحولات انقلابی دور نماند و مبارزه پیش و پس از انقلاب به صورت جدی در این شهر ادامه داشت. گروه‌های مختلف از توحیدی صف، مجاهدین خلق، حزب توده، انجمن حجتیه و... در مبارزات انقلابی همواره نقش جدی ایفا کرده‌اند. نعمت‌الله ایزدی یکی از همان چهره‌هایی است که به دلیل سابقه مبارزه و فعالیت‌های سیاسی حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مجاهدین خلق