مغازه اسپرت

گذاری در راسته ورزشی‌فروش‌های خیابان تختی

بازار کساد است

گذاری در راسته ورزشی‌فروش‌های خیابان تختی

کرونا بازار فروشندگان و سازندگان کالاهای ورزشی را به رکود کامل کشانده است و این جماعت روزگار سختی را سپری می‌کنند، به امید آنکه با ریشه‌کن‌شدن کرونا، مدارس و سالن‌های ورزشی بازگشایی شده و خانواده‌ها و ورزشکاران برای خرید لوازم و تجهیزات ورزشی به مغازه‌های آن‌ها سری بزنند.

اشتراک در RSS - مغازه اسپرت