هواشناسی

حواشی آلودگی اصفهان

«اصفهان‌زیبا آنلاین» ارتباط آلودگی هوا با حادثه نطنز را در گفت‌وگو با سه کارشناس بررسی کرد

هوای اصفهان در اواخر هفته گذشته دوباره آلوده شد و وضعیت را برای عموم ناسالم کرد. ذرات گردوغباری که از عصر روز چهارشنبه گذشته در هوای اصفهان پدیدار شد، بامداد روز پنجشنبه به اوج خود رسید و به گفته کارشناسان هواشناسی، کاهش دید افقی تا دو کیلومتر را در سطح شهر اصفهان به‌همراه داشت و دوباره عرصه را بر اصفهانی‌ها تنگ کرد. در بامداد پنجشنبه، اتفاق دیگری نیز در اصفهان رخ داد تا گمانه‌زنی‌های مبنی بر مرتبط‌بودن آلودگی هوا با این رخداد در فضای مجازی اوج گیرد و اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با آن در این فضا دست‌به‌دست شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که مقامات کشور صبح روز پنجشنبه هفته گذشته از وقوع حادثه در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر دادند. 

خشکسالی در اصفهان

80 درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شده است

امید معجزه‌ای از آسمان برای بارش باران در فصل خشک خرداد دیگر به ترانه‌ای محال در دشت اصفهان می‌ماند. پهنه‌بندی خشک‌سالی بلندمدت یا هیدرولوژیک در استان بر اساس شاخص استاندارد بارش و تبخیر و تعرق (spei) در دوره ۱۰ ساله تا پایان زمستان گذشته هشدار می‌دهد که خشک‌سالی بلندمدت این استان در زمستان ۹۸ تغییر محسوسی نداشته و همچنان شرایط خشک‌سالی بلندمدت بر 111 شهر استان به‌جز مساحت ناچیزی از شهرستان‌های اردستان، اصفهان، سمیرم، شاهین‌شهر و میمه، فریدون‌شهر و نائین حکم‌فرماست.

«اصفهان‌زیبا آنلاین» ارتباط آلودگی هوا با حادثه نطنز را در گفت‌وگو با سه کارشناس بررسی کرد
80 درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شده است

حواشی آلودگی اصفهان

«اصفهان‌زیبا آنلاین» ارتباط آلودگی هوا با حادثه نطنز را در گفت‌وگو با سه کارشناس بررسی کرد

هوای اصفهان در اواخر هفته گذشته دوباره آلوده شد و وضعیت را برای عموم ناسالم کرد. ذرات گردوغباری که از عصر روز چهارشنبه گذشته در هوای اصفهان پدیدار شد، بامداد روز پنجشنبه به اوج خود رسید و به گفته کارشناسان هواشناسی، کاهش دید افقی تا دو کیلومتر را در سطح شهر اصفهان به‌همراه داشت و دوباره عرصه را بر اصفهانی‌ها تنگ کرد. در بامداد پنجشنبه، اتفاق دیگری نیز در اصفهان رخ داد تا گمانه‌زنی‌های مبنی بر مرتبط‌بودن آلودگی هوا با این رخداد در فضای مجازی اوج گیرد و اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با آن در این فضا دست‌به‌دست شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که مقامات کشور صبح روز پنجشنبه هفته گذشته از وقوع حادثه در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر دادند. 

خشکسالی در اصفهان

80 درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شده است

امید معجزه‌ای از آسمان برای بارش باران در فصل خشک خرداد دیگر به ترانه‌ای محال در دشت اصفهان می‌ماند. پهنه‌بندی خشک‌سالی بلندمدت یا هیدرولوژیک در استان بر اساس شاخص استاندارد بارش و تبخیر و تعرق (spei) در دوره ۱۰ ساله تا پایان زمستان گذشته هشدار می‌دهد که خشک‌سالی بلندمدت این استان در زمستان ۹۸ تغییر محسوسی نداشته و همچنان شرایط خشک‌سالی بلندمدت بر 111 شهر استان به‌جز مساحت ناچیزی از شهرستان‌های اردستان، اصفهان، سمیرم، شاهین‌شهر و میمه، فریدون‌شهر و نائین حکم‌فرماست.

اشتراک در RSS - هواشناسی