پیدا کردن کار

دومیلیون شغل در ایران در اختیار مهاجران افغان است
فریده روشن، رئیس مرکز تخصصی آموزش مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، از فعالیت‌های این مرکز می‌گوید

ملاحظات اشتغال اتباع در بازار کار کشور

دومیلیون شغل در ایران در اختیار مهاجران افغان است

مهاجران افغانستانی با کمترین حقوق و مزایا سخت‌ترین کارها را در بازار کار کشور انجام می‌دهند و همین مسئله منجر می‌شود کارفرمایان برای فرار از پرداخت بیمه و مزایای قانون کار، تمایل کمتری به جذب نیروی کار ایرانی نشان دهند. این‌طور که فعالان کارگری می‌گویند دو میلیون شغل در بازار کار در اختیار آن‌هاست. حالا شرایط سیاسی حاکم بر افغانستان و مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه ازجمله ایران این نگرانی را ایجاد کرده است که با افزایش مهاجرات به ایران بیکاری افزایش پیدا کند. درواقع بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل تمایل کارفرمایان به استفاده از نیروی کار ارزان خارجی، ماه‌ها و شاید سال‌هاست که در پروژه‌های ساختمانی به کار گرفته نمی‌شوند.

آموزش مهارت‌های کارآفرینی در اصفهان

فریده روشن، رئیس مرکز تخصصی آموزش مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، از فعالیت‌های این مرکز می‌گوید

آموزش کارآفرینی یکی از راهکارهای ایجاد شغل و حل مسئله بیکاری در استان است. برای ارتقای توانمندی و مهارت‌های افراد، مرکز تخصصی آموزش مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی اداره کل آموزش فنی و حـرفــه‌ای استان اصفهان راه‌اندازی شــده است تا با ارائه آموزش‌های هدفمند کارآفرینی، زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار در اصفهان باشد. در این مرکز آموزش‌های اصولی و بنیادی کارآفرینی ارائه می‌شود و افراد در بحث بازاریابی نیز مهارت‌های لازم را آموزش می‌بینند، ایده‌ها پروبال داده می‌شوند و مهـارت‌هایی کـــه افراد از گـــذشــتـه آموخته‌اند تبدیل به شغل می‌شود.

اشتراک در RSS - پیدا کردن کار