کتاب فروشی

آب در مادی نیاصرم جاری است
شکل آبادی از مجاهدت‌های خاموش نشر فردا می‌گوید

روزهای کلاسیک

آب در مادی نیاصرم جاری است

سال 1368 سال مهمی برای چهارباغ بود. جنگ تحمیلی تمام شده بود و خیابان چهارباغ پوست می‌انداخت. کم‌کم به این خیابان قدیمی توجه می‌شد و اتفاق‌هایی که باید در سال‌های بعد از انقلاب می‌افتاد، آرام آرام به چهارباغ اصفهان می‌رسید، آدم‌های تازه، رخت و لباس‌های تازه، مــاشین‌هــا، روزنامه‌ها و مطبوعات جدیدهنر هم در چهارباغ باید رونق می‌گرفت در سینماها، کتاب‌فروشی‌ها، تئاترها! این قصه چهارباغ در سال 68 بود.

دوام نشرم، تقصیر عشق است

شکل آبادی از مجاهدت‌های خاموش نشر فردا می‌گوید

آوازهای یک ناشر، شرح آغازهای اسدالله شکل‌آبادی، مدیر نشر فردا، ناشر تخصصی حوزه نمایش و فعال اجتماعی و فرهنگی اصفهان است که هر اثری که منتشر می‌کند، سندی برای مجاهدت‌های خاموش تاریخ نشر این شهر است. او متولد 11 اردیبهشت 1336 در روستای حبیب‌آباد با نام تاریخی «حباد» است. خودش می‌گوید: «بنا بر نوشته پدربزرگم در حاشیه قرآن، ساعت شش صبح به دنیا آمده‌ام»، جوری که صبح خیز و سلامت طلب شده و هر چه دارد، از «دولت کتاب» دارد، اما معتقد است: «تا زمانی که فرهنگ به شکوفایی کامل نرسد، جامعه به شکوفایی کامل نمی‌رسد.

اشتراک در RSS - کتاب فروشی