کمسیون مجلس

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از جزئیات طرح «انتخاب وزرای منطقه‌ای» می‌گوید

10 منطقه، 10 وزیر؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از جزئیات طرح «انتخاب وزرای منطقه‌ای» می‌گوید

اواخر هفته گذشته خبر کلیدخوردن طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «انتخاب وزرای منطقه‌ای» منتشر شد که بر اساس آن، کشور به 10 منطقه تقسیم و هر منطقه زیر نظر 10 وزیر منتخب اداره می‌شود. این موضوع که با هدف تمرکززدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات استانی در سطح ملی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح ‌شده است، هشت سال پیش ‌از این و در آذر1392 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به نوع دیگری آن را در جلسات مطرح کرده بود تا با اجرای آن مدیریت استانی، منطقه‌ای شود. در آن زمان، پیش‌بینی وزیر کشور این بود که با تغییر شیوه مدیریت استان‌ها و شکل‌گیری نظام منطقه‌ای، تصمیم‌گیری‌های استانی تسهیل شده و موانع بوروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته می‌شود؛ موضوعی که تنها در حد یک نقل‌قول از سوی وزیر کشور باقی ماند.

شورای شهر پنجم در چند پلان

مروری بر مهم ترین مصوبات شورای شهر اصفهان در چهار سال گذشته

شورای پنجم به سال آخر رسید. شورایی که دومین جلسه علنی خود رابا تغییر آغاز کردو تغییر زمان برگزاری جلسات علنی شورای اسلامی شهر را پس از چهار دوره به تصــویــب رسانــد. در این دوره همچنین حجم طرح‌های ارائه‌شده برای بررسی و تــصــویــب در صــحــن عــلنــی تــوســط کمیسیون‌های تخصصی افزایش یافت که نشانه عزم اعضا برای ایجاد تغییرات جدید در شهر، به‌خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام و بخش درآمدی شهر، بود. سال 1397 کمیسیون اجتماعی و محیط‌زیست و سال 1398 کمیسیون پایش و نظارت به جمع کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر اصفهان اضافه شد. سال 1398 اصفهان پایلوت تهیه برنامه جامع شهر شد. اصفهان 2020 و تصویب لایحه 52 بندی تغییر مسیر درآمدی شهر و تصویب بودجه مـــشــارکتــی مــحلــه‌ها ازجمله مهم‌ترین مصوبه‌های شورای پنجم بود.

اشتراک در RSS - کمسیون مجلس