چهره | مرتضی بخردی

معمار داخلی و مؤسس گالری کلاسیک اصفهان و خانه بخردی