شناسایی قریب ۵۰۰ واحد آلاینده در شهرستان اصفهان

در گفتگو با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مطرح شد