برنامه های جشنواره فیلم فجر در اصفهان

گفتگو با رضا دهقانی / مدیر اجرایی یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان