سی سال در سه دقیقه

مروری بر آثار "نوشین نفیسی" در سلسله نمایشگاه‌های "رود زنده‌ی هنر" موزه هنرهای معاصر اصفهان