راه سخت ایمن شد

ابر پروژه مجموعه پل‌ها و تقاطع چهار سطحی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افتتاح شد.